Forening raser mod vindmølleplaner

Miljøministeren er igen kommet i modvind i spørgsmålet om placering af testvindmøller.

Miljøminister Karen Ellemann, V, har netop sendt forslag til Nationalpark Skjern Å i offentlig høring og dele af planerne vækker både forundring og vrede.

Det er blandt andet Dansk Ornitologisk Forening, som nu raser mod planerne om placering af et mindre vindmølletestcenter i National Park Skjern Å.

Brug for testpladser

Testcentret for vindmøller som ventes placeret i Østerild, er ikke det eneste, der bliver brug for. Østerild skal være det største testcenter, men derudover er der i alt syv forslag til testpladser til de prototyper der er udviklet i Østerild.

Til det formål er der er to placeringsmuligheder i Nordjylland, to i Sønderjylland og hele tre placeringsmuligheder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det ene forslag inde i den kommende Nationalpark Skjern Å.

Hænger ikke sammen

Men Dansk Ornitologisk Forening kan ikke få kæmpe-vindmølle-planer til at hænger sammen med nationalpark-planer.

Det ny testcenter kommer i givet fald til at ligge på en af de vigtigste rastepladser for en forholdsvis sjælden fugl, Pommerans, som er omfattet af EU's fuglebeskyttelsesdirektiv.

- Det hænger slet ikke sammen. Man har ikke tænkt sig om. Man forsøger selvfølgelig at få møllerne så langt væk fra bebyggelse som muligt, og de steder der er langt fra bebyggelse det er nogle af vores fornemmeste naturområder, lyder det fra Egon Østergaard der er næstformand i Dansk Ornitolog Forening.

Ser ingen problemer

Hverken Miljømisteren eller Ringkøbing-Skjern Kommune mener, at områdets kommende status som nationalpark udelukker et testcenter. Faktisk har kommunen selv foreslået placeringen.

Testcenter-Planerne er i høring frem til den 13. marts. 

 

Dansk Ornitologisk Forening synes kæmpe-vindmølle-planer hænger rigtig dårligt sammen med nationalpark-planer

Læs flere artikler fra Ringkøbing-Skjern eller i kategorien Miljø.