Dårlig rådgivning koster Skjern Bank 700.000 kroner

Bankkunde får afskrevet penge på sin gæld efter store tab på renteswap

Det var i strid med reglerne for investeringsrådgivning, da Skjern Bank for otte år siden anbefalede en kunde at lave et såkaldt renteswap, skriver Landbrugsavisen.

Det har Vestre Landsret netop slået fast i en dom der betyder, at banken skal afskrive 700.000 kroner på det beløb, som kunden fortsat skylder banken i forbindelse med aftalen.

Sagen startede tilbage i 2008. Kunden, der er landmand, havde en million-gæld i kreditforeningen og drøftede mulighederne for at slippe billigere i rente med Skjern Bank.

Rådet fra banken var et lån i schweizerfranc, hvor 10 millioner kroner af gælden blev flyttet over i en treårig aftale om renteswap. Dermed kunne den lave kurs på schweizerfranc udnyttes.

Allerede i januar 2009 slog rådgivningen fejl. Kursen steg nemlig på den udenlandske valuta, og landmanden led betydelige tab. 

Efterfølgende forsøgte han at komme ud af aftalen, men blev opfordret til at have is i maven. I 2010, hvor aftalen blev lukket, skyldte han over to millioner kroner, oplyser avisen.

Bankkunden valgte at anlægge sag mod Skjern Bank for at få tabet dækket. I Byretten blev banken frifundet, men den dom blev omstødt af Landsretten.

I dommen fra Vestre Landsret slås det fast, at den rådgivning landmanden fik i forbindelse med aftalen ikke var god nok. Ud over at afskrive 700.000 på kundens gæld, skal Skjern Bank dække sagens omkostninger på godt 94.000 kroner