Brandsikkerheden halter på tre ud af fire plejehjem

Stort set samtlige kommuner har plejeboliger, der ikke lever op til kravene om brandsikkerhed. Det vil politikerne have strammet op på.

Skaderne efter branden i Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro fredag den 3. august 2018. Siden 2014 er 34 danskere omkommet efter brande på plejehjem. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Siden 2014 er 34 danskere omkommet efter brande på plejehjem. Det gør risikoen for at dø i en brand 13 gange større for plejehjemsbeboere end for resten af befolkningen.

Her i landsdelen omkom to plejehjemsbeboere i henholdsvis Holstebro og Silkeborg i 2018, og i hele landet omkom syv beboere på plejehjem og plejecentre i 2017.

Læs også Politiker efter plejehjemsbrand: Vi har sat undersøgelse i gang

Nu viser en ny rapport fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, at stort set alle kommuner, der har besvaret en undersøgelse om brandsikkerhed, ikke lever op til kravene.

De foreløbige tal viser, at 57 kommuner foreløbigt har svaret, og ud af kommunernes 164 plejeboliger, der er underlagt krav om sprinkleranlæg, opfylder 123 af dem ikke lovkravet om sprinkleranlæg.

Her i landsdelen lever følgende kommuner ikke op til kravet: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive og Thisted.

Politikere kræver handling

Efter at have set de foreløbige resultater af undersøgelsen, er flere partier på Christiansborg klar til at ændre lovgivningen. Dansk Folkeparti vil ændre reglerne, så kommunerne ikke længere skal kunne give dispensation fra brandsikkerhedsreglerne.

- Det skal være en statslig myndighed - jeg forestiller mig, at det skal være Beredskabsstyrelsen - som går de her brandsyn, og så udsteder de påbud, der er nødvendige, uden at skulle skele til kommunekassens økonomi, siger ældreordfører Jeppe Jakobsen (DF).

V: Det er fuldstændig uacceptabelt

Socialdemokratiet støtter den idé. Samtidig mener S, at der bør være ekstra opmærksomhed, når kommunerne visiterer en ryger til et plejehjem. Så skal kommunen forpligtes til at sikre sig, at det plejehjem har det mest moderne brandsikkerhedsudstyr, forklarer ældreordfører Astrid Krag (S).

Læs også Mindst 34 er omkommet i brand på plejehjem siden 2014

- Vi ved, at det ofte er omkring cigaretrygning, at brandene opstår, siger hun.

- Det kan være fornuftigt at kigge på reglerne om dispensationer. Men vi må også gøre noget her og nu. Der vil det være meget konkret at slå ned på det, vi ved er hovedårsag til mange dødsbrande, nemlig ulykker med ældre rygere.

Venstres ældreordfører, Jane Heitmann, mener, at kommunerne må "stramme op".

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at der på et meget stort antal plejehjem er slendrian omkring brandsikkerheden. Nu må kommunerne komme med en plan for at stramme op, og det kan kun gå for langsomt, siger hun.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) bliver indkaldt til en hasteforespørgselsdebat om problemet, oplyser Jeppe Jakobsen.

03:19

I oktober omkom en 49-årig dement beboer på et plejecenter i Silkeborg: En brand på et plejehjem i Silkeborg blev slukket hurtigt. Alligevel blev beboer fløjet til Rigshospitalet.

Luk video

FAKTA: Brandsikkerhed halter på plejehjem

  • Datagrundlaget for de foreløbige resultater er cirka 500 bygninger. Der er i alt omkring 2100 bygninger, der er relevante for undersøgelsen.
  • Antallet af bygninger med én eller flere afvigelser fra bygningsreglementets brandkrav er større end antallet af dispensationer - flere hundrede mod 57 dispensationer.
  • Cirka 20 procent af de undersøgte bygninger er mangelfulde med hensyn til den passive brandsikkerhed som for eksempel brandadskillelser og branddøre.
  • Cirka 20 procent af de undersøgte bygninger har brandbelastning i flugtvejsgange for eksempel møbler, eller der er registreret andre mangler i forhold til de driftsmæssige krav.
  • 164 bygninger er som udgangspunkt omfattet af krav om sprinkling. Heraf er 123 udført uden sprinkling. Det svarer til cirka 75 procent. Der er kun søgt og givet dispensation i 17 tilfælde.
  • En række kommuner har endnu ikke svaret på undersøgelsen, hvor sidste svarfrist er 1. februar. Den endelige rapport ventes derfor først færdig ultimo februar.

    
Kilde: Undersøgelse foretaget af Niras for Transport-, Bolig- og Bygningsministeriet