Bank vendte underskud til overskud

Skjern Bank fik et overskud før skat på 51 millioner kroner - men må stadig foretage store nedskrivninger på landbruget.

Skjern Bank har fået styr på økonomien efter katastrofeåret 2014, der overraskende endte med et stort underskud.

Den vestjyske bank har onsdag offentliggjort sit regnskab for 2015, og det endte med et overskud før skat på 51 millioner kroner.

Året før stod der minus 56,7 millioner på bundlinjen, og bankens ledelse betegner da også det nye resultat som tilfredsstillende.

I kommentarerne til regnskabet understreger bankens ledelse dog samtidig, at der stadig er en smule malurt i bægeret, idet der er foretaget nedskrivninger på udlån for 63,9 millioner kroner (mod 154 millioner året før).

Det er stadig landbruget, der tegner sig for størstedelen af bankens nedskrivninger, og ledelsen konstaterer, at kun en meget lille del af de danske bedrifter er rentable.

- Banken er særdeles aktiv i arbejdet med at bistå de mange dygtige landmænd, som er kunder i banken med råd, vejledning og finansiel støtte, hvor det giver mening for alle parter. Desværre har det i årets løb været nødvendigt at afvikle et mindre antal landbrugsengagementer, og det må forventes, at dette også i indeværende år bliver en realitet for enkelte landbrug. På det seneste er der konstateret svage tegn på forbedringer i landbrugserhvervets forhold, men samlet set ser 2016 ud til at blive endnu et år med krise i landbrugserhvervet, skriver bankens ledelse.