Bålprotest mod kystbyggeri

200 steder i landet var der her til aften bål langs kysterne. Faklerne blev tændt i protest over regeringens planer om mere byggeri ved kysterne.

Der er god plads ved de danske kyster - endnu. Men det varer måske ikke ved, frygter Danmarks Naturfredningsforening.

Regeringen vil nemlig give lov til at bygge mere ved kysterne. Blandt andet vil den fjerne strandbeskyttelsen i og omkring byerne og ophæve kystnærhedszonen, som er en tre kilometer bred zone, hvor kommunerne skal tage særlige hensyn til kystlandskabet, når de planlægger byggeri. 

- Nu er der en lovgivning på vej, og derformå vi demonstrere, inden lovgivningen bliver gennemført, så politikerne kan forstå,  at der er en stor del af den danske befolkning der er modstandere af, at man skal give byggeri og andre anlæg frit løb langs kysterne, siger Per Mikkelsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Ringkøbing-Skjern.

Regeringen HAR allerede givet grønt lys for ti forsøgsprojekter - blandt andet et feriecenter i Søndervig.

Danmarks Naturfredningsforening har foreløbig samlet 135.000 underskrifter fra danskere, der ønsker at bevare kysterne, som de er.


Læs flere artikler fra Ringkøbing-Skjern eller i kategorien Politik.