Akutbiler skal spares væk: De kører for lidt

I en ny analyse anbefaler administrationen i Region Midtjylland at nedlægge akutbilerne i Tarm, Ringkøbing og Skive. I stedet skal eksisterende ambulancer opgraderes.

De tre akutbiler, der har hjemme i Tarm, Ringkøbing og Skive skal nedlægges. I stedet skal ambulancerne med hjemsted i de samme byer opgraderes med en paramediciner. Derudover skal en ambulance i Videbæk, der i dag kun kører i dagtimerne, fremover gøres døgnbemandet. 

quoteDet er jo ikke nogen særlig folkelig sag. Den er ikke nem at kommunikere. Men når jeg er for denne her gang, så er det fordi, akutbilerne ikke bare skal nedlægges, men der skal stilles noget i stedet.

John G. Christensen, Socialdemokratiet, Medlem af regionsrådet i Region Midtjylland

Sådan lyder nogle af anbefalingerne i en ny analyse, Region Midtjylland har udarbejdet. Samlet set vil omstruktureringen af akutberedskabet ifølge analysen give en besparelse på 8,7 millioner. 

- Akutbilerne kører for lidt, siger socialdemokraten John G. Christensen, der er valgt i Ringkøbing. Han og resten af regionsrådet kigger i de her dage på akutdækningnen i hele den midtjyske region. 

Selv om John G. Christensen tidligere har været imod, når nedlæggelse af akutbilerne har været på tale, er han denne gang for. 

- Ja, det er jo ikke nogen særlig folkelig sag. Den er ikke nem at kommunikere. Men når jeg er for denne her gang, så er det fordi, akutbilerne ikke bare skal nedlægges, men der skal stilles noget i stedet, siger John G. Christensen.  

John G. Cristensen er socialdemokrat i Region Midtjylland. Han er valgt i Ringkøbing og har ved to tidligere lejligheder været imod at nedlægge akutbilerne. 
John G. Cristensen er socialdemokrat i Region Midtjylland. Han er valgt i Ringkøbing og har ved to tidligere lejligheder været imod at nedlægge akutbilerne. 
Foto: Richard Gaarn Svendsen TV MIDTVES

Akutdækning

I dag baserer Region Midtjylland primært det akutte beredskab, der ikke særlig mundret hedder 'den fremskudte præhospitale indsats' på ambulancerne. Udover ambulancetjenesten er der et supplement bestående af ni akutlægebiler, tre akutbiler og dertil den landsdækkende akutlægehelikopterordning.

De ni døgndækkende akutlægebiler er placeret ved de fem akuthospitaler, ved hospitalerne i Silkeborg og Holstebro samt i Lemvig og Grenaa, hvor der tidligere har været hospitaler.

Akutlægebilerne betjener hele regionen og suppleres af tre sygeplejerskebemandede akutbiler i Ringkøbing, Tarm og Skive. Akutbilerne udkaldes samtidigt med akutlægebilerne i de områder, hvor de findes. Det er de tre akutbiler, der ifølge forslaget ikke længere skal indgå i beredskabet. 

- Ambulancerne skal opgraderes med paramedicinere og så skal ambulancen i Videbæk gøres til en døgnambulance, forklarer John G. Christensen. 

Hvad siger du til den kritik, der bliver rejst af blandt andre Ældre Sagen, som mener, at de færre biler betyder en dårligere dækning, hvis ambulancen for eksempel er ude at køre en sygetransport, og der så samtidigt sker en ulykke?

Ambulancerne kører til langt de fleste ting, og det her betyder jo, at det vi sender ud langt mest, bliver opgraderet væsentligt, siger John G. Christensen, der peger på, at der udover ambulancerne også kan sendes akutlægebil og helikopter til ulykker. 

- Der er en besparelse i det, men jeg mener faktisk ikke, der er en ændring i den kvalitet, vi tilbyder borgeren. Se her et interview med lægefaglig direktør i Region Midtjylland, Per Sabro Nielsen. 

Fakta om akutbilen

Akutbilen

Ifølge analysen kører de sygeplejerske-bemandede akutbiler i Tarm om Ringkøbing 1,4 gange i døgnet, imens akutbilen i Skive cirka kører 2,5 gang i døgnet. I analysen skriver Region Midtjylland, at der siden akutbilerne blev indført er sket en opkvalificering af kompetencerne i ambulancerne. Derudover er helikopterordningen og akutlægebilerne kommet til. 

Analysen konkluderer derfor, at der i dag er mindre brug for akutbilen. 

- De kører for lidt, gentager John G. Christensen.

- De kører så lidt, at det giver problemer at opretholde de kontinuerlige kompetencer, det kræver. Det er ikke fordi, sygeplejerskerne og akutbilerne gør det dårligt. De gør det godt. De kører bare for lidt, siger John G. Christensen.  

John G. Christensen erklærer sig enig i anbefalingen i analysen, der fastslår, at en nedlægning af akutbilerne og en opgradering af de eksisterende ambulancer samt døgndækningen af ambulancen i Videbæk vil give mere beredskab for pengene. 

- Dette vil medføre en mere effektiv ressourceudnyttelse, da beredskaber med meget lav aktivitet omlægges til beredskaber med høj aktivitet. Ressourceudnyttelsen af ambulancer er større, idet akutbilerne udelukkende disponeres til potentielt livstruende situationer (A-kørsler), hvorimod ambulancerne kaldes hver gang, der sendes præhospital hjælp, står der i anbefalingen. 

Udover analysen om akutbilerne afventer politikerne en tilsvarende analyse om den geografiske dækning af akutlægebilerne. 

John G. Christensen forventer, at Ringkøbing-Skjern og omegn vil være blandt de områder, der skal være hjemsted for en akutlægebil også. 

- Ja, det satser jeg på. Det bedste vil helt klart være at få en akutlægebil. Det giver den bedste dækning, og det mener jeg også, vi kan gøre os en forventning om, siger John G. Christensen. 


Læs flere artikler fra Ringkøbing-Skjern eller i kategorien Sundhed.