Aftale om havvindmølleparker på plads

I dag blev der sat underskrift på verdens billigste havvindmøllepark, Kriegers Flak, og to kystnære vindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

Vattenfall og energi-, forsynings- og klimaministeren underskriver i dag torsdag koncessionsaftalerne for havvindmølleparken Kriegers Flak og de to kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

Buddet på Kriegers Flak i Østersøen er en sensationelt lav pris på i alt 37,2 øre/kWh, som stadig er verdens laveste nogensinde for havvindmøller.

Underskrifterne sættes efter, at Folketinget mandag den 19. december enstemmigt vedtog den lov, som fastsætter pristillæggene for Kriegers Flak, Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. 

- Det er et godt skridt på vejen mod regeringens mål om 50 pct. vedvarende energi i 2030. Jeg er stolt af den danske udbudsmodel som er med til at drive priserne ned. Det er godt nyt for den grønne omstilling, sådan som priserne er raslet ned bare i år, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i en pressemeddelelse.

Buddene på tre havvindmølleparker blev offentliggjort i efteråret 2016. 

Da regeringen den 17. november 2016 indgik en bred politisk aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist fra 2017-2022, så støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven, blev det muligt for energiforligskredsen at acceptere buddene fra Vattenfall på de tre parker.

Energistyrelsen vil hurtigst muligt udstede etableringstilladelserne, hvorefter det står Vattenfall frit for at sætte arbejdet endeligt i gang.

Vesterhav Nord og Vesterhav Syd

Resultatet af udbuddet af det kystnære havmølleprojekt er to havmølleparker. Den ene bliver på 170MW ved Vesterhav Nord (området ud for Harboøre Tange).

Den anden bliver på 180 MW ved Vesterhav Syd (området ud for Holmsland Klit). Begge steder skal vindmøllerne stå mindst 4 km fra kysten. Havvindmølleparkerne skal senest være opført den 31. december 2020.

Tilsammen kan de to parker producere strøm svarende til mere end 350.000 husstandes årlige elforbrug. Når havmølleparkerne er fuldt ud i drift, vil den øge den andel af elproduktionen, som er baseret på vindkraft, med fire procentpoint.

Med Vattenfalls bud vil de samlede støtteomkostninger til at opføre de 350 MW kystnære vindmøller være 3,6 mia. kr. for hele støtteperioden 2020-2032. Omkostninger til ilandføringen indgår i budprisen og de samlede omkostninger.

Verdens billigste havvindmøllepark

Budprisen på havvindmøller er faldet markant de seneste år, og Vattenfalls bud på Kriegers Flak på 37,2 øre/kWh er det laveste bud på havvindmøller i verden. Ligeledes er budprisen på de to kystnære havvindmølleparker på 47,5 øre/kWh betragteligt lavere end de fleste andre priser på det gældende europæiske marked.

De lavere priser antages at være et resultat af et mere modent marked med flere leverandører og dermed større konkurrence. Desuden er der sket teknologispring f.eks. til større mølletyper, som kræver færre fundamenter og mindre installation og forventeligt færre driftsomkostninger, samt bedre netløsninger.