101 nye borgere: Flere unge mellem 25-34 år er flyttet til Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern Kommune havde i 2018 en befolkningstilvækst blandt den aldersgruppe, som typisk har småbørn.

Det er efterhånden en velkendt problemstilling, at unge mennesker forlader landets yderområder og søger mod de større byer. Nu ser det umiddelbart ud til, at Ringkøbing-Skjern Kommune har fået bedre fat i de unge småbørnsfamilier. Det viser den seneste opgørelse, som kommunen har foretaget.

quoteJeg tolker tallene som en klar indikation af, at vi har fat i børnefamilierne.

Hans Østergaard (Venstre), Borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune

- Jeg tolker tallene som en klar indikation af, at vi har fat i børnefamilierne, siger borgmester Hans Østergaard (Venstre) i en pressemeddelelse.

Ringkøbing Skjern Kommune havde i 2018 en nettotilgang blandt de 25-34 årige på i alt 101 personer. Derudover kom der i aldersgruppen 0-4 årige 37 flere små borgere, end der fraflyttede.

Det er dog ikke lutter positive meldinger, som opgørelsen giver i forhold til befolkningsantal. Blandt gruppen af 20-24 årige forlod 799 borgere Ringkøbing-Skjern Kommune i 2018, mens kun 480 flyttede til. Det er dog ikke noget, som bekymrer borgmester Hans Østergaard.

- Overhovedet ikke. Det skal de da gøre. De skal jo ud og opleve verden og have sig en videregående uddannelse. Bagefter skal vi så stå klar med karrieremuligheder og et familie- og fritidsliv, der er attraktivt nok, til at de flytter hjem igen, siger han.

Ifølge den seneste opgørelse bor der nu knap 57.000 borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Til sammenligning boede der 58.368 tilbage i 2007.