Stramning skaber travlhed hos politiet: Erfarne efterforskere må flyttes til Kærshovedgård

En stramning af udlændingeloven betyder, at politiet har flyttet et betydeligt antal ressourcer fra andre arbejdsopgaver til Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast-Brande Kommune.

Foto: Mikael Andersen, TV MIDTVEST

Der er travlhed hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Næsten hver dag sender politiet betjente til Udrejsecentret Kærshovedgård for at arrestere beboere, der ikke har levet op til de skærpede regler for meldepligt.

Midt- og Vestjyllands Politi forventer, at de skal flytte 48 medarbejdere til Kærshovedgård-sagerne, hvis man tæller politibetjente, administrative medarbejdere og jurister med.

Læs også Arresterne er overfyldte: Hvor skal vi gøre af de fængslede fra Kærshovedgård?

Inden den 1. juni brugte Midt- og Vestjyllands Politi 32 årsværk på Kærshovedgård. Hvis prognosen holder, kan det tal stige til 80 årlige stillinger.

Politiet har allerede nu flyttet 10 nye betjente ud på Kærshovedgård, så der i alt er 40 mand tilknyttet stationen.

Det har kun været muligt at løfte den ekstra arbejdsbyrde ved at fjerne arbejdskraft fra de øvrige afdelinger i politiet.

Stramning af udlændingeloven

Årsagen til travlheden hos Midt- og Vestjyllands Politi skyldes en stramning af reglerne for opholds- melde- og underretningspligten, som trådte i kraft den 1. juni 2019.

Den stramning betyder, at kriminelle udlændinge og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, skal varetægtsfængsles, hvis de overtræder opholds-, melde- eller underretningspligten seks gange.

Før stramningen af lovgivningen skulle der 151 overtrædelser til, før det ville føre til en varetægtsfængsling.

Regler for beboerne på Kærshovedgård

Beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård er ikke frihedsberøvede og kan derfor frit komme og gå på centret. Beboerne er dog underlagt opholds-, melde- og underretningspligt:

 

*Opholdspligten betyder, at man har pligt til at bo og overnatte på centret. De skal derfor være der i tidsrummet mellem 23.00 og 06.00. Dette gælder for alle centrets beboere.

 

*Meldepligt betyder, at man har pligt til at tilkendegive sin tilstedeværelse på centret. Det skal ske mellem klokken 9.00 og 15.00, og det skal gøres via et fingeraftrykssystem på udrejsecentret. Dette skal gøres hver dag af kriminelle udlændinge og personer på tålt ophold, mens det skal gøres mandag, onsdag og fredag af afviste asylansøgere.  

 

*Underretningspligten indebærer, at beboerne på forhånd skal give besked til indkvarteringsoperatøren på Kærshovedgård, hvis de ikke agter at opholde sig på centret i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 06.00.

 

Før 1. juni 2019 skulle folk på tålt ophold eller kriminelle udlændinge på Kærshovedgård overtræde opholds-, melde- eller underretningspligten 151 gange, før det gav anledning til varetægtsfængsling. Efter den 1.juni skal loven blot overtrædes seks gange, før det medfører varetægtsfængsling.

 

Kilde: Kriminalforsorgen

Se mere

Den ændring har ført til markant flere varetægtsfængslinger, som koster timer hos politiet.

Politiet bruger for eksempel tid på at anholde beboeren og transportere beboeren til arresten og retsmøder.

00:43

Se video: Fakta om beboerne på Kærshovedgård.

Luk video

Flyttet fra efterforskning til Kærshovedgård

Nogle af de politibetjente, der i dag arbejder med Kærshovedgård, er Thomas Storgaard og Jesper Sindberg.

Indtil for nylig arbejdede de hos vagtcentralen og med efterforskning. Sammen med ti andre betjente arbejder de i dag med sagerne på Kærshovedgård.

- Det er næsten hver dag, vi er ude på Kærshovedgård. Det er tæt på, siger Thomas Storgaard. 

Læs også Sådan fungerer de nye regler for beboerne på Kærshovedgård

Travlheden med sagerne på Kærshovedgård betyder også, at der er godt fyldt i de midt- og vestjyske arresthuse. Derfor ved betjente ofte ikke, hvor de skal køre de anholdte beboere hen.

- Det er jo rigtig mange, der er blevet fængslet inden for de seneste tre måneder. Tit og ofte så er der arrestpladser i Frederikshavn, Aalborg eller Nykøbing Mors, og så tager det jo to og en halv time hver vej, siger Jesper Sindberg, der har været ansat i politiets centrale efterforskning i 14 år.

Ifølge chefpolitiinspektør Claus Hilborg så er det nødvendigt med flere politifolk, hvis Midt- og Vestjyllands Politi skal kunne betjene borgerne på samme niveau, som det var tilfældet før de ekstra opgaver på udrejsecentret.

- Jeg ser jo gerne, at politikredsen får en bevilling, der gør det muligt at ansætte de politifolk, som vi nu bruger nede på Kærshovedgård, siger han.

Han vil dog ikke svare på, om han synes, skatteborgernes penge er brugt rigtigt, når politiet bruger 80 årsværk på Kærshovedgård.

- Det er et politisk spørgsmål, pointerer han.

Midt- og Vestjyllands Politis arbejde med Kærshovedgård

*Anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi har cirka 60 medarbejdere ansat. 8 af dem arbejder udelukkende med Udrejsecenter Kærshovedgård. Det omfatter 5 jurister og 3 administrative medarbejdere.

 

*Fra årsskiftet og frem til den 31. maj 2019 havde Midt- og Vestjyllands politi 45 grundlovsforhør og varetægtsfængslinger af beboere fra Kærshovedgård. I perioden fra den 1. juni og frem til den 20.september har der været 95 varetægtsfængslinger. 

 

*Midt- og Vestjyllands Politi regnede før lovændringen den 1. juni med at varetægtsfængsle cirka 45 beboere fra Kærshovedgård om året for overtrædelse af deres melde-, opholds- og underretningspligt. Sammenlagt med de øvrige politimæssige opgaver på Kærshovedgård svarer det til cirka 32 årsværk fordelt på politi, kontorpersonale og jurister.

 

*Efter lovændringen bruger Midt- og Vestjyllands Politi 48 årværk på Kærshovedgård. 

 

*I alt forventer Midt- og Vestjyllands Politi at skulle varetægtsfængsle op mod 900 personer årligt mod tidligere 400 personer. 

 

Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi

Se mere