Beboer på Kærshovedgård: Systemet gør mig kriminel

Efter udlændingeloven er blevet strammet, skal folk på tålt ophold i Danmark fængsles, hvis de overtræder deres opholds- og meldepligt seks gange. En beboer mener, at systemet kriminalisere beboerne.

Anowar Mohammed er en af beboerne på Kærshovedgård. Han mener, at systemet med melde- og opholdspligten ikke fungerer optimalt. Foto: Richard Gaarn Svendsen, TV MIDTVEST

Fælles for alle beboerne på Kærshovedgård er, at de ikke har fået lov til at blive i Danmark og derfor skal rejse ud af landet.

Ny stramning af udlændingeloven

Fra den 1. juni 2019 skal man som beboer på Kærshovedgård varetægtsfængsles, såfremt man overtræder opholds-, melde- eller underretningspligten seks gange. Før skulle der 151 overtrædelser til, før det ville føre til varetægtsfængsling. Dette gælder dog kun kriminelle udlændinge og personer på tålt ophold.

Men lige nu er der 192 personer, der af forskellige årsager ikke er rejst hjem. For udrejsecenterets beboere er der nogle helt klare regler. Men reglerne bliver ofte ikke fulgt af beboerne.

- Det er et relativt simpelt system, og jeg tror godt, at beboerne forstår det, men der kan være mange grunde til, at de ikke opholder sig på centeret, og så kommer de for sent til at registrere sig, siger Niels Johan Geil, der er institutionschef på Kærshovedgård.

Opholdspligt, underretningspligt og meldepligt

Der er opholdspligt for alle beboerne, og det betyder, at de skal være på centeret mellem klokken 23.00 og klokken 6.00. Hvis de ikke overnatter på centeret, har beboerne underretningspligt og skal informere om det på forhånd.

Desuden har beboerne meldepligt mellem klokken 9.00 og 15.00. Nogle tre gange om ugen, andre syv gange om ugen.

Læs også Stramning skaber travlhed hos politiet: Erfarne efterforskere må flyttes til Kærshovedgård

- Som jeg oplever det, så er vores beboere udmærket godt klar over, at det kan føre til frihedsberøvelse, hvis ikke de overholder deres melde- og opholdspligt, og de er sådan set forberedt på, at politiet måske en dag kommer og vækker dem, siger Niels Johan Geil.

Alligevel har der siden stramningerne af udlændingeloven for tre måneder siden været næsten 100 fængslinger af beboere fra Kærshovedgård, der har overtrådt deres opholds- og meldepligt mindst seks gange. Det er en tidobling.

Den 1. juni blev loven ændret, så folk på tålt ophold og afviste asylansøgere skal fængsles, hvis de overtræder deres pligter seks gange. Tidligere var det først efter 151 overtrædelser.

Hvilke regler gælder for beboerne på Kærshovedgård?

  • Beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård er ikke frihedsberøvede og kan derfor frit komme og gå på centret. Beboerne er dog underlagt opholds-, melde- og underretningspligt.
  • Opholdspligten betyder, at man har pligt til at bo og overnatte på centret. De skal derfor være der i tidsrummet mellem 23.00 og 06.00. Dette gælder for alle centrets beboere.
  • Meldepligt betyder, at man har pligt til at tilkendegive sin tilstedeværelse på centret. Det skal ske mellem klokken 9.00 og 15.00, og det skal gøres via et fingeraftrykssystem på udrejsecentret. Dette skal gøres hver dag af personer på tålt ophold, mens det skal gøres mandag, onsdag og fredag af afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge.  
  • Underretningspligten indebærer, at beboerne på forhånd skal give besked til indkvarteringsoperatøren på Kærshovedgård, hvis de ikke agter at opholde sig på centret i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 06.00.
  • Før 1. juni 2019 skulle folk på tålt ophold eller kriminelle udlændinge på Kærshovedgård overtræde opholds-, melde- eller underretningspligten 151 gange, før det gav anledning til varetægtsfængsling. Efter den 1. juni skal loven blot overtrædes seks gange, før det medfører varetægtsfængsling.

Kilde: Kriminalforsorgen

Se mere

Afvist asylansøger: Systemet gør mig kriminel

Flere af beboerne på Kærshovedgård mener, at systemet med opholds- og meldepligt er for indviklet. Blandt andet Anowar Mohammed fra Myanmar. Hver mandag, onsdag og fredag skal han med nøglekortet registrere sig på Kærshovedgård og dermed overholde sin meldepligt.

Læs også Arresterne er overfyldte: Hvor skal vi gøre af de fængslede fra Kærshovedgård?

- Nogle gange glemmer jeg meldepligten. De er ligeglade med, hvorfor jeg glemmer det, men jeg har stress og mentale problemer, så derfor glemmer jeg det sommetider, fortæller Anowar Mohammed.

I følge ham selv er han ikke dømt for noget kriminelt, og han mener ikke, det er fair, at han bliver kriminaliseret, fordi han glemmer sin meldepligt.

- Systemet gør mig automatisk til en kriminel, men jeg er ikke en kriminel. Hvis jeg overtræder meldepligten seks gange, kommer jeg i fængsel, siger Anowar Mohammed.

Han fortæller, at han allerede overtrådt sin meldepligt seks gange og venter derfor lige nu på, at politiet kommer og henter ham.

Hvis en beboer glemmer alle tre pligter på én dag, er det lig med tre overtrædelser. Så på to dage kan det altså betyde fængsling.

00:38

Michael Schultze fra Midt- og Vestjyllands Politi viser her, hvordan beboerne på Kærshovedgård skal melde sig. Video: Richard Svendsen, TV MIDTVEST

Luk video

Skal melde sig med fingeraftryk

Alt der har med melde- opholds- og underretningspligt at gøre, er politiets opgave. Og her preller kritikken fra Kærshovedgårds beboere af.

- Set fra min stol er det ikke svært. Døren ind til meldelokalet åbner klokken 9.00, og den lukker igen klokken 15.00, så man har seks timer til at gå ind for at foretage sin meldepligt, siger Michael Schultze, der er fast tilknyttet Kærshovedgård fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Meldepligten fungerer ved, at hver beboer har et kort, der passer til deres fingeraftryk, og kortet skal så registreres ved en meldestander.

Hvem bor på Udrejsecenter Kærshovedgård?

Der bor 192 beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård. Det er 57 færre end ved årsskiftet. Beboerne består af tre forskellige grupper. Fælles for dem er, at de alle ikke har fået lov til at blive i Danmark og derfor skal rejse ud:

  1. Den første gruppe består af 138 enlige afviste asylansøgere. Det er udlændinge, der har fået afvist deres asylansøgning, men som nægter at samarbejde om deres hjemrejse.
  2. Den anden gruppe består af 17 personer på tålt ophold. Det er udlændinge, der ikke kan få asyl, fordi de har begået kriminalitet i Danmark eller alvorlige handlinger og forbrydelser i udlandet. De kan i henhold til menneskerettighederne ikke udsendes, fordi de risikerer dødsstraf eller tortur.
  3. Den sidste gruppe består af 37 kriminelle udviste. Disse kriminelle risikerer i modsætning til ovenstående gruppe ikke forfølgelse i deres hjemland. Men fordi deres hjemland nægter at samarbejde om udsendelsen, er de fortsat i Danmark.

Kilder: Udlændinge- og Integrationsministeriet. Tal er fra Udrejsecenter Kærshovedgård den 31. august 2019.

Se mere