Forsvarer: Fire til fem års fængsel til Abdalla

Mens anklagemyndigheden vil have stadfæstet byrettens forvaringsdom, går forsvaret i stedet efter fire-fem års fængsel til Danny Abdalla.

Efter anklager Jesper Rubows procedure i ankesagen mod 52-årige Danny Abdalla mandag formiddag, var det efter frokostpausen den tiltaltes forsvarers tur til at tage hul på sine sidste ord i sagen. 

- Jeg påstår frifindelse for Danny Abdalla i de forhold, han ikke har erkendt, lød det indledningsvist fra forsvarer Martin Andersen.

Herefter fulgte en uddybning af, at han også mener, at der bør gives en mildere straf, end den byretten kom frem til, for de forhold, som Danny Abdalla har erkendt.

Sagen kort 

Forsvarer: Ikke mange objektive beviser

Derefter tog Martin Andersen fat på en minutiøs gennemgang af sine argumenter for påstanden.

Et af de helt centrale temaer i forsvarerens procedure var beviser og objektivtet, og han understregede flere gange, at der skal beviser til, før der kan dømmes i en sag. 

- Det er ikke relevant, hvem man tror mest på, det kan ikke bære en sag, lød det blandt andet.

Ifølge forsvareren er der ikke mange objektive beviser i denne sag og slet ikke nok til, at der kan dømmes i størstedelen af forholdene.

I hans optik er vidneudsagn anklagemyndighedens tungeste bevis i flere af forholdene, og i sin procedure stillede han sig kritisk overfor, om alle vidnerne i sagen har talt sandt.

- Jeg kan jo ikke sige, om folk lyver eller ej. Jeg kan bare konkludere, at det, som nogle folk siger, ikke passer med andre oplysninger, vi har i sagen. Særligt aflytninger, uddybede forsvareren efter dagens retsmøde overfor TV MIDTVEST, hvorefter han forklarer, at aflytningerne, ifølge ham, har betydet, at forklaringerne fik et helt andet udtryk. 

- Og det er jo vigtigt for landsretten at vide og for mig at kommentere, at det jo bare er et eksempel på, at et vidneudsagn er et vidneudsagn ud fra vidnets erindring. Men den erindring kan være påvirket, og det er jo bevidst og ubevidst, af en lang række faktorer, og der har vi altså noget andet bevismateriale, aflytninger fra den omhandlende periode, som viser noget helt modsat end det, der er blevet forklaret, lyder det. 

Tidsbestemt straf

Fakta om forvaringsdom

Martin Andersen nåede ikke at afslutte sin procedure mandag, som derfor fortsætter tirsdag i Vestre Landsret. Men til TV MIDTVEST fortalte han bagefter, at han og hans klient vil gå efter en tidsbestemt straf. 

- Jeg går efter fire til fem år for dét, han har erkendt, forklarede forsvareren. 

Tidligere mandag afsluttede anklager Jesper Rubow sin procedure i sagen med at påstå, at byrettens dom stadfæstes. Det vil i så fald betyde en tidsubestemt forvaringsdom til Danny Abdalla samt hans tredje udvisning af Danmark. 

Forvaring bruges over for personer, der vurderes at være særligt farlige, fordi de har begået grov personfarlig kriminalitet som eksempelvis sædelighedsforbrydelser. Det betragtes som en af de strengeste straffe i den danske straffelov, idet den dømte sædvanligvis sidder i forvaring minimum den tid, der svarer til en tidsbestemt straf. 

Anklagemyndighedens påstand om forvaring mener forsvarer dog ikke, at landsretten kan følge. For at idømme forvaring skal tre krav være opfyldt, og det mener Martin Andersen ikke, at de er i denne sag. 

- Det mener jeg slet ikke. Der er en række meget skrappe betingelser, der skal opfyldes for at idømme forvaring. Men i og med, at jeg skal procedere det i morgen, så vil jeg lade de bemærkninger falde om det i retten, afslutter han. 

Der ventes at falde dom i sagen i løbet af den næste uges tid. 

1:01