Abdalla vil frifindes for størstedelen af tiltalerne

Tidligere bandeleder Danny Abdalla, ankesag er begyndt. Han går efter en mildere straf end den forvaringsdom, byretten idømte ham sidste år.

52-årige Danny Abdalla blev sidste år idømt forvaring og udvisning af Danmark for bestandigt ved byretten i Holstebro. Den dom ankede han på stedet, og mandag har Vestre Landsret i Viborg så taget hul på ankesagen.

I byretten blev Danny Abdalla blandt andet dømt for voldtægt, blufærdighedskrænkelse, medvirken til skyderier samt narkokriminalitet. Han erkendte sig skyldig eller delvis skyldig i 12 af anklageskriftets 38 forhold mod ham, mens han nægtede sig skyldig i de resterende.

Nu vil Danny Abdalla sammen med sin forsvarer, Martin Andersen, kæmpe for, at han bliver frifundet for de forbrydelser, han ikke mener at have begået. 

I den modsatte side af retslokalet står anklager Jesper Rubow. Han repræsenterer anklagemyndigheden, og de anker omvendt til skærpelse af byrettens dom.

I enkelte forhold blev Danny Abdalla ikke dømt i fuldt omfang efter anklageskriftet i byretten, og det mener anklager Jesper Rubow altså, at han bør blive i landsretten.

Indtil videre har retsmødet mandag formiddag budt på oplæsning af byrettens dom samt en fremlægning af begge parters anker. 

Lige nu diskuteres det, hvorvidt en politiassistent, der har efterforsket sagen, må have lov til at være i retslokalet under sagen for at bistå anklageren eller ej. Det forventes, at Danny Abdalla får ordet senere i dag. 

Der er afsat 18 retsdage til ankesagen, og op mod 60 vidner er indkaldt. 

Danny Abdalla