Stor mangel på præster

Der bliver uddannet alt for få præster, og hvis udviklingen ikke snart vender, kan det inden for få år blive et stort problem for den danske folkekirke.

Inden for de næste 10 år når 400 præster 70års grænsen og bliver tvunget på pension. Samtidig er antallet af nyuddannede præster faldet drastisk de seneste år.

I følge Folkekirkens Videnscenter skal der derfor de kommende år bruges ca. 100 præster, hvis regnestykket skal gå op. Men sidste år kom der kun 55 kandidater ud af pastoral seminarierne.

I Thisted Provsti mærker de allerede udviklingen. Alene i år går tre præster på pension, og i forvejen er det ikke stillingerne længst fra de store byer, der får flest ansøgere. Derfor har de taget alternative metoder i brug for at lokke nye præster til.

Sognepræst Lone Olsen her ved Øsløs Kirke går på pension til september.

- Jeg har ikke nået at blive rigtig vemodig. Jeg er heller ikke nået at at blive rigtig glad. Faktisk har jeg nok at lave, så jeg har egentlig ikke tid til at tænke så meget over det, siger sognepræst Lone Olsen.

Med en historisk lav arbejdsløshed blandt præster, der i december var på bare 2,1 % kan det blive svært at tiltrække de rigtige ansøgere, når provsten skal finde en ny præst til at tage over for Lone Olsen.

- Jeg kan da godt blive lidt bekymret om det kan lykkes, at vi får præster også i Thy. 

Lone Olsen tror, det er et spørgsmål om tid før udviklingen vender, og det igen bliver moderne at læse teologi.

- Jeg tror stadig væk på, at det kan lade sig gøre. Der er stadigvæk mennesker som brænder for det her. Og som er parat til at flytte efter det, fortæller sognepræsten.

Henning Toft Bro har været biskop over Aalborg Stift i knap 5 år. Han har oplevet en nedgang i antallet af ansøgere på 15-20 procent.

- Det er ikke alarmerende, men hvis det er noget, der fortsætter, så står vi med nogle kæmpe udfordringer.

Derfor åbner biskoppen over blandt andet Mors og Thy nu op for diskussionen om, hvor vidt ikke-teologer med andre videregående uddannelser skal have lov at tage kandidateksamener i teologi og derefter søge præsteembedet.

- Jeg siger ikke, at det er den her vej, vi skal gå. Jeg synes bare, at nu skal vi have så mange bolde i spil som overhovedet muligt og få startet den her debat, for det betyder jo, at andre måske kan tænke nye tanker, som vi ikke har kunnet som biskopper.

Henning Toft Bro understreger dog, at kongevejen til et præsteembede i den danske folkekirke er en teologisk uddannelse fra enten Aarhus eller Københavns universiteter.

I videoerne kan du efter aftensens udsendelse se vores indslag om folkekirkens udfordring med de manglende præster.

Der bliver uddannet for få præster i forhold til det antal, der hvert år går på pension
I Thy har de lavet en video, som skal lokke nye præster til jobbet i Thisted Provsti

Læs flere artikler fra Region Nordjylland eller i kategorien Kultur.