Kongeørn skudt med hagl ved Limfjorden

En kongeørn er fundet dræbt med 20 hagl ved Limfjorden. Den sjældne og genindvandrede rovfugl er totalfredet.

Limfjorden.jpg

En kongeørn er fundet skudt nær Limfjorden. Den meget sjældne og totalfredede rovfugl havde mindst 20 hagl i kroppen.

 

Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som vil anmelde ørnedrabet til politiet. Gerningsmanden kan ikke have været i tvivl om, at han skød en kongeørn, for skuddet er affyret på tæt hold, og haglene sidder tæt, understreger Knud Flensted, biolog i DOF.

 

- Det er beskæmmende, trist og meget bekymrende, at der fortsat er mennesker, som er drevet af et had til rovfugle, der får dem til at skyde en totalfredet og meget sjælden ørn, siger han.

 

Kongeørnen var knap syv år gammel og ynglemoden. Den blev fundet syv kilometer fra stedet, hvor den blev ringmærket i maj 2009 som unge i Hals Nørreskov, hvor kongeørnen har én af blot tre faste ynglelokaliteter i Danmark. Her lever forældrene stadig.

 

Kongeørnen blev fundet 12. marts opskyllet på Limfjordens nordlige bred vest for Hals ved fjordens østlige munding. Rovfugleeksperten og ringmærkeren Jan Tøttrup Nielsen, som ringmærkede rovfuglen i 2009, fik en melding og hentede kadaveret.

 

Kongeørnen havde været død et par måneder, og der var kun lidt kød tilbage på dens vinger og ben.

 

- Jeg kunne dog se, at ørnen bar præg af at være blevet beskudt, hvorfor jeg fik den røntgenfotograferet, så dødsårsagen kunne blive fastslået, siger Jan Tøttrup Nielsen.

 

Kongeørnen er genindvandret og begyndte at yngle i Danmark i 1999. Modsat havørnen er den imidlertid ikke blevet talrig i det danske landskab.

 

I Dansk Ornitologisk Forening har man længe undret sig over, at ynglebestanden af kongeørne ikke vokser og er begrænset til tre skovområder i det nordøstlige Jylland. To af yngleskovene er lukket for publikum.

 

De danske kongeørne har fået 34 unger på vingerne i løbet af 16 ynglesæsoner.

 

Sagkyndige mener, at der er muligheder for ynglende kongeørne i Thy, Hanherred, Vendsyssel og i de store hedeplantager i Midtjylland, oplyser DOF.

 

Også gift har kostet danske ørne livet. I marts 2012 blev en forgiftet kongeørn fundet på Tjele Gods ved Viborg.

 

/ritzau/