Vil have sundhedspersonale på fuld tid: - De aner ikke, hvad de snakker om

Forretningsudvalget i Region Midtjylland er tirsdag blevet enig om, at alle stillingsopslag for sundhedspersonale fremover som udgangspunkt opslås som fuldtidsstillinger.

Tillidsmand Rita Balle Rasmussen giver hård kritik af politikerne i Region Midtjylland. Foto: Karsten Mortensen, TV MIDTVEST

Region Midtjylland bliver den første region i landet, der opslår nye job for sundhedspersonale som fuldtidsstillinger. 

- Det er bare et skråplan at komme ud på, lyder kritikken fra tillidsrepræsentant Rita Balle Rasmussen, Regionshospitalet Silkeborg. Hende og sygeplejerskerne vender vi tilbage til.

De aner ikke, hvad de snakker om.

Tillidsrepræsentant Rita Balle Rasmussen, Regionshospitalet Silkeborg

Der er dog blevet tilføjet nogle ændringer i forhold til det udkast, der forelå fredag i sidste uge.

Nu hedder det om de fremtidige stillingsopslag: ”Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling på 37 timer per uge.”

Og netop ordet ’udgangspunkt’ har været særdeles vigtigt for Dansk Folkeparti at få tilføjet.

- Vi skal fortsat kunne ansætte deltidsansatte i Region Midtjylland. Vi skal ikke afskære alle de gode sygeplejersker og SOSU-assistenter, der ønsker en deltidsstilling i fremtiden. Dem skal vi have plads til i Region Midtjylland, siger Steen Thomsen, regionsrådsmedlem for Dansk Folkeparti.

Læs også Deltidsstillinger til sundhedspersonale skal stoppes: Regionsråd vil kun ansætte på fuldtid

I det ændrede forslag, som forretningsudvalget er blevet enig om, står der nu også: ”At den lokale ledelse i den konkrete ansættelsessituation, ud fra en samlet vurdering, kan tage hensyn til en ansøgers eventuelle særlige behov.” Det giver mulighed for deltidsansættelser.

- Vi mangler sygeplejersker. Vi mangler SOSU-assistenter, så vi skal have både fuldtidsansøgere og deltidsansøgere, tilføjer Steen Thomsen.

Kühnau: Ikke en opblødning overhovedet

Formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau afviser dog, at der skulle være sket bemærkelsesværdige ændringer i forhold til fredagens opringelige forslag.

- Det er ikke en opblødning overhovedet, mener han.

- Hvis det er den mest kvalificerede ansøger, der søger deltid, og man lokalt på afdelingen vurderer, at vedkommende er den bedste, og vi vil gerne have ansat vedkommende, jamen så har man hele tiden haft mulighed for det. Det havde man både i går, og det har man i dag, og det har man også i morgen, fastslår Anders Kühnau.

Fakta

 

Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  • at alle stillinger, der opslås efter den 1. marts 2020, opslås som fuldtidsstillinger,
  • at man i stillingsopslag fx kan skrive, at "stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge",at hospitalsledelser og psykiatri- og socialledelsen kan give dispensation fra kravet,
  • at for så vidt angår stillinger uden for hospitaler og Psykiatri- og Socialområdet er kompetencen til at give dispensation tillagt de respektive medlemmer af koncernledelsen,
  • At den lokale ledelse i den konkrete ansættelsessituation, ud fra en samlet vurdering, kan tage hensyn til ansøgeres evt. særlige behov for ansættelse på deltid,
  • at plejepersonalet (sygeplejersker og SOSU-assistenter) på somatiske og psykiatriske hospitaler får ret til at få fuld tid,
  • at der indføres introduktionsstillinger til nyuddannede sygeplejersker,
  • at Regionsrådet tilskynder ansatte på deltid til at gå op i tid, idet Regionsrådet understreger, at ingen ansatte vil få forøget arbejdstiden mod eget ønske, jf. også Region Midtjyllands livsfasepolitik, og
  • at der sættes mere fokus på aftalen fra 2007 mellem Forhandlingsfællesskabet og RLTN om adgang til et højere timetal ved stillingsledighed.
Se mere

Møder hård kritik

Væsentlige ændringer i aftalen eller ej - den skaber bekymring blandt sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Mange ønsker slet ikke at arbejde 37 timer om ugen.

- Med to små børn derhjemme for at kunne holde til det og kunne være noget for dem når jeg kommer hjem, så er det et valg, jeg har truffet, siger sygeplejerske Cathrine Holm, Regionshospitalet Silkeborg.

02:54

Se også: Regeringen afsætter penge til 1000 flere sygeplejersker på landets sygehuse

Luk video

Hvis man har haft en lang række af hårde vagter, så er det nogle gange udsigten til den der ekstra fridag midt på ugen, der gør, at man kan holde det ud, tilføjer hun.

Mere skarpt lyder ordene fra tillidsrepræsentanten.

- De aner ikke, hvad de snakker om. Det er min helt personlige holdning, når de siger, vi bare skal på fuld tid, siger sygeplejerske og tillidsrepræsentant Rita Balle Rasmussen, Regionshospitalet Silkeborg.

Forslaget forventes at blive vedtaget i regionen på et møde onsdag i næste uge. Flertallet i Forretningsudvalget udgøres af partierne S, V, DF, SF, EL, LA, R og K.

Marianne Karlsmose (KD), Mikkel Rasmussen (Ps-L), Carsten Kissmeyer og Dorte West (V) tog et foreløbigt forbehold for indstillingen.

02:15 Luk video