Trælse tyske turister

Hotelbookeren Hotels.com har spurgt 1.155 danskere om, hvem der er de mest irriterende turister. I Region Midtjylland er svaret - tyskerne.

Mange tyske turister aflægger hvert år besøg i Danmark og holder hjulene i gang i turismeerhvervet. Men det betyder ikke, at midtjyderne nødvendigvis holder af besøget fra syd.

I undersøgelsen svarer 32% af de adspurgte i Region Midtjylland, at tyskerne er de mest irriterende turister.

Franskmænd og englændere ikke meget bedre

Der er også drøje hug til franskmænd og englændere i undersøgelsen. 20% af de adspurgte svarer, at franskmændene er de mest irriterende, og 17% mener, det er englænderne, der løber med den lidet flatterende titel.

Vilde med nordmænd og Spaniere

Turister fra Norge og Spanien vækker mindre irritation blandt de adspurgte i undersøgelsen. Her har kun 1% af de adspurgte midtjyder svaret, at de finder turisterne irriterende.  

Jævnt irriterende danskere

Ca. i midten af undersøgelsen, der omfatter turister fra 13 lande, ligger danskerne selv. 8% af de adspurgte mener, at danske turister i eget land er de mest irriterende turister.

Det fremgår ikke af undersøgelsen, præcis hvor stor en del af de adspurgte, der er i Region Midtjylland.