Tele-analytiker ikke overrasket

Betalings-standsningen kommer IKKE som en overraskelse for teleanalytikeren John Strand.Strand kalder udviklingen forventelig - forventelig fordi MidtVest Bredbånd slet ikke har kunnet skaffe kunder nok til at forrente den meget store investering.

Se John Strands kommentar her:

01:33 Luk video