Sundhedsansatte siger stop

De ansatte i regionerne gør nu fælles front mod det årlige sparekrav på to procent. Det såkaldte 2 procents produktivitetskrav.

De ansatte i sundhedsvæsenet i alle fem regioner mener ikke, at produktivitetskravet stadig kan bruges som et værktøj til at få mere kvalitet for pengene i sundhedsvæsenet.

- Man har øget produktiviteten med 75 procent i perioden 2001 til 2015, og samtidig har man ansat 20 procent mere personale. Det betyder, at personalet er voldsomt presset, og det giver ikke  en bedre kvalitet for patienterne, som vi jo ellers ynder, at vi gerne vil have i Danmark. Så det er simpelthen så presset. Alt andet lige, så vil en to procents produktivitetsstigning medføre besparelser igen, og dermed øget pres på personalet og altså også patienterne, siger Anja Laursen, Næstformand, Region Midtjyllands øverste samarbejdsudvalg.

Kravet blev oprindeligt indført for at nedbringe ventelisterne, men nu mener de ansatte, at det konstante effektiviseringskrav giver mere bureaukrati og mindre faglighed.

- Det enkelte personale producerer faktisk 40 procent mere i 2017 end man gjorde i 2001. Så alt andet lige, så er det en anden faglig kvalitet man har mulighed for at levere, så man er nødt til at tænke anderledes end alene produktivitetsstigning, Så derfor mener vi, at man er nødt til at træffe en beslutningen om at fjerne produktivitetskravet helt og aldeles, siger Anja Laursen, Næstformand, Region Midtjyllands øverste samarbejdsudvalg.

2:47
De ansatte i regionerne gør nu fælles front mod det årlige sparekrav på to procent.