Social dumping i Gødstrup kommer nu op i Folketinget

Dansk Folkeparti stiller spørgsmål til beskæftigelsesministeren om overenskomsterne i forbindelse med sygehusbyggeri i Gødstrup.

Dansk Folkepartis ordfører for social dumping, Claus Kvist Hansen, stiller nu spørgsmål til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen i forbindelse med sagen om social dumping ved sygehusbyggeriet i Gødstrup.

Ordføreren vil høre, om ministeren mener, at Regionerne foretager en tilfredsstillende kontrol i kampen mod social dumping. Mere konkret drejer det sig om, hvorvidt den kontrol, som skal sikre at relevante overenskomster overholdes, er god nok.

Sagen er kommet frem efter at 3F har afdækket at kontrollen med sygehusbyggeriet i Gødstrup, skulle være mangelfuld.