Rejsekort er med til at kvæle busruter

Udgifter til Rejsekort og højere priser på licitation er årsagen til, at 17 busruter nu risikerer at lukke.

Det er ikke antallet af nye busruter, der er skyld i at Region Midtjylland skal spare 35 mio. kroner på busdriften. 
Når Region Midtjylland føler sig nødsaget til at nedlægge mange busruter, så skyldes det primært to ting, forklarer formand for regional udvikling, Poul Erik Christensen fra Det Radikale Venstre.

Først har implimenteringen af Rejsekort kostet mange penge i form af engangsbeløb.

- De penge er gået til nye systemer, terminaler i busser og på stationer samt uddannelse af personale, siger han.

Den fortløbende vedligeholdelse af den digitale billet-ordning vil også betyde større udgifter.

Den anden faktor er, at priserne på kontrakter til vognmænd, der driver kørsel i regionen, stiger.

- Vi har fået nogle licitationer, der er dyrere i 2018, siger Poul Erik Christensen.

Det får den konsekvens, at 17 busruter i Region Midtjylland nedlægges, og det er dybt bekymrende, for det går ud over de mindre byer, mener Enhedslisten.

-  Dem, der i forvejen har en dårlig kollektiv trafik, de får en endnu dårligere kollektiv trafik, ganske enkelt fordi der er færre penge i kassen i forhold til det, der burde være, hvis vi skulle opretholde status quo, siger Enhedslistens Henrik Qvist.

Især udgifterne til Rejsekortet forarger Henrik Qvist.

- Os der bor på landet, vi betaler 3 gange. Først over skattebilletten med 2-3 milliarder, det har kostet at udvikle. Så betaler vi for, at rejserne med Rejsekort er blevet dyrere for os, end hvis vi havde beholdt de gamle systemer. Nu skal vi så betale for tredje gang, ved at det er vores busruter, der bliver nedlagt, siger Henrik Qvist.

 


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Trafik.