Regionsmedarbejdere: Grotesk budgetforløb

Næstormanden for regionens øverste medarbejderudvalg, Anja Laursen, har ikke meget til overs for processen op til Region Midtjyllands netop vedtagne budgetbesparelser.

- Det er helt grotesk, at man indgår et budget uden at have offentlige drøftelser eller inddrager medarbejderne.  Alle demokratiske processer er helt tilsidesat, lyder det fra næstformanden for regionens øverste medarbejderudvalg, RMU, Anja Laursen, der også er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd Midtjylland. 

- Det har været en ikke eksisterende proces. Ingen medarbejdere er blevet hørt eller har haft mulighed komme med deres input, fastslår hun.

Alle politiske partier på nær Enhedslisten har mandag aften vedtaget budgettet for 2017, hvor der skal spares for 223 mio. kroner. Over halvdelen bliver på anlægssiden, hvor nybygning og modernisering udskydes, mens der skal spares for knap 104 mio. kroner på driften. 

- Når der er begrænset offentligt råderum i Danmark er der det også i Region Midtjylland. Derfor har vi skubbet en række anlægsinvesteringer til det kommende år eller til et helt nyt regionsråd, der træder til i januar 2018. Vi har iværksat en række analyser, der skal sikre os overblik over hvilken manko, der resterer i forhold til at realisere planlagte investeringer de kommende 5-8 år, siger gruppeformand i regionsrådet, Anne V. Kristensen (V). 

- Normalt har vi en høringsproces og mulighed for at blive hørt, men denne gang har der ikke været nogen mulighed overhovedet. Sidst havde vi en kort frist, men nu har vi slet ingen. Det har været aldeles ukønt, siger Anja Laursen til TV MIDTVEST.

Hun glæder sig imidlertid over, at regionens politikere sparer på drift og anlæg i stedet for bemandingen, men hun frygter konsekvenserne på den lange bane.

- Jeg kan glædes over, at en stor del af besparelserne er på anlægssiden. Men jeg er bekymret for langtidskonsekvenserne. Medarbejdernes arbejdsmiljø bliver mere og mere udfordret. Hvis ikke bygninger moderniseres og vedligeholdes har det også betydning for arbejdsmiljøet, konstaterer hun. 

​- Jeg ville gerne, at politikerne turde investere i arbejdmiljøet og i kompetenceudvikling, det er væsentligt at personalet er opdateret, siger hun.

Mens der spares på drifts- og anlægssiden rører Region Midtjylland ikke ved akutbilerne og klinikkerne, som ellers har været i spil. 

-For os er det vigtigt, at akutbilerne og akutklinikkerne bevares i en periode, hvor hospitalsstrukturen er under forandring. Det er afgørende for os, at borgerne i hele regionen har tillid til sundhedsvæsenet, hvis de bliver akut syge eller kommer ud for en ulykke,  uanset hvor de bor, siger kandidat til regionsformandsposten i 2017 Carsten Kissmeyer (V). 


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Politik.