Region Midtjylland vil have udviklingsstøtte

Regionsrådet efterlyser midler til at bekæmpe forfald

Regionsrådet vil have konkrete planer på bordet for at løse problemerne med stigende forfald i flere landsbyer. Derfor har det selv taget initiativ til at sende en række forskellige løsningsforslag til Christiansborg.

Velfærdsminister Karen Jespersen (V), økonomi- og erhvervsminster Lene Espersen (K) og miljøminister Troels Lund Poulsen (V) har alle modtaget forslagene, som blandt andet går ud på, at der skal afsættes 100 millioner kroner årligt til tilskud til områdefornyelser i landsbyer på under 3000 indbyggere.

Desuden forslår Regionsrådet, at støtten til nedrivning forhøjes fra en fjerdedel til tre fjerdedele eller hele udgiften på en nedrivning - også gældende i landsbyer med under 3000 indbyggere. På landet skal støtten forhøjes til halvdelen. Kravene om at give en særlig begrundelse for nedrivningen foreslåes sløjfet, fordi processen skal gøres lettere.

Regionsrådet ønsker også, at mulighederne for kommunal erhvervelse forbedres, og at der etableres en skrotningsordning, hvor private kan tilbydes en præmie for at overdrage et hus til kommunen.


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Samfund.