Region Midtjylland: Nu må flere komme på sygehusbesøg - og uden mundbind

Mundbind og én besøgende er ikke længere nødvendigt i Region Midtjylland, vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed.

Opdateret klokken 13.30.

Fra og med onsdag ophæver Region Midtjylland coronarestriktioner på sygehusene.

Derfor er antallet af besøgende ikke længere begrænset til en enkelt, ligesom man ikke længere opfordres til at bruge mundbind, når man er på sygehuset.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har besluttet, at det ikke længere nødvendigt med begrænsninger på antallet af besøgende og mundbind.

- Jeg er tryg ved styrelsens vurdering, og at patienterne er opmærksomme på risikoen – de ved, de bevæger sig ind på et hospital og skal sørge for, at de ikke smitter hinanden og andre, der er syge. Vores medarbejdere holder selvfølgelig øje med, at de besøgende opfører sig, som de skal i forhold til afstand og afspritning, fortæller koncerndirektør Ole Thomsen fra Region Midtjylland til TV MIDTVEST.

Visse forbehold

Reglen om maksimalt én besøgende eller ledsager forsvinder, men kun hvis de lokale forhold ved det enkelte hospital tillader det, og det fortsat er muligt at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle regler og råd.

- Det er meget vigtigt, at man – ikke mindst på et hospital – overholder de retningslinjer, der er gældende i hele samfundet. Det er meget vigtigt på et hospital, fordi der er mange, som er syge – mange har komplicerede sygdomme, som kan blive meget værre af, at der kommer corona oveni. Derfor er det meget vigtigt, at man holder sig til de retningslinjer, der gælder, fortsætter koncerndirektøren.

Sygehusene stopper med at udlevere mundbind, men regionen minder om, at man fortsat skal spritte hænder, holde afstand, hoste i ærmet og blive hjemme, hvis man har symptomer.

- Det er også vigtigt for patienterne at kunne have besøgende. Det er vigtigt for nogen, der skal ind og have foretaget et indgreb eller undersøgelser, at man kan have nogen, der ledsager dem. Det er en meget stor kvalitet, at man kan have pårørende med ind på hospitalet.

- Det betyder, at hverdagen er normaliseret – ikke som før corona – men i den forstand, at vi ikke længere udleverer mundbind og ikke har nogen, som står og kontrollerer indgangene. Det bliver mere hverdagsagtigt, afslutter Ole Thomsen.


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Sport.