Region Midtjylland indgår forlig om budgetbesparelser

Mandag aften blev der indgået forlig om næste års budget i Region Midtjylland. Regionen skal spare 223,8 mio. kroner, mens besparelser direkte på sundhedspersonale undgås.

Med undtagelse af Enhedslisten står alle medlemmer af regionsrådet bag den politiske aftale, som mandag aften blev indgået i Region Midtjylland. Udgifterne til især praktiserende læger, tandlæger, respiratorpatienter i eget hjem og tjenestemandspensioner stiger, og derfor må regionen spare på en række områder. 

I alt betyder forliget besparelser for 223,8 mio. kr. Besparelserne er fordelt, så 103,8 mio. kroner sker på drift og 120 mio. kroner på anlæg. 

Antallet af blandt andet praktiserende læger og akutbiler har været i spil som mulige steder at skære ned, men det undgås i budgetforliget.

- Besparelserne kommer oven i den store spareplan fra 2015, så regionsrådet har været på en svær opgave. Der er travlt på hospitalerne, og det har derfor været et vigtigt fokus i videst muligt omfang at friholde sundhedspersonalet, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Budgetreduktioner i mio. kr.2017
Besparelser på praksisområdet-20,0
Besparelser på tandlægeområdet-10,0
Bedre ressourceudnyttelse på baggrund af videndeling på tværs af enheder-19,6
Udmøntning af omprioriteringsbidrag på administration-12,6
Besparelser på indkøbsområdet-20,0
Faldende udgifter til friklinik-2,0
Reduktion af puljer vedrørende samarbejde med kommuner-7,6
Effektiviseringer på vaskeriområdet-1,0
Hjemtrækning fra privathospitaler-10,0
Udvidelse af mobillaborantordning-1,0
I alt-103,8

Her falder besparelserne
I alt rummer budgettet besparelser for 20 mio. kroner vedrørende praksissektoren. Der skal for eksempel findes besparelser på den medicin, borgerne køber på apoteket med tilskud. Den endelige plan udarbejdes i samarbejde med de praktiserende lægers organisation inden december.

Samtidig er der aftalt besparelser for 10 mio. kroner på området for tandlæger. På indkøbsområdet skal der spares 20 mio. kroner blandt andet ved i højere grad at konkurrenceudsætte levering af både varer og tjenesteydelser og sikre bedre leverandør- og kontraktstyring.

Derudover spares der 12,6 mio. kroner på administration, og så er det gennem budgetget aftalt at spare 10 mio. kroner ved at behandle patienter på egne hospitaler frem for på privathospitaler.

En stor del af besparelserne hentes især ved at udskyde en række investeringer. 

- Der er tale om tilpasninger af en investeringsplan, som fortsat kan kaldes ambitiøs. Nogle bygningsmæssige forbedringer kommer vi til at vente med, men vi fortsætter de igangværende byggerier som planlagt, siger Bent Hansen.


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Politik.