Politikere ændrer mening og freder lukningstruet regionshus

Hovedparten af regions-arbejdspladserne i Holstebro ser ud til at være reddet.

Politikerne i Region Midtjyllands forretningsudvalg vendte i dag på en tallerken i sagen om det lukningstruede regionshus i Holstebro.

Den kommende regionsrådsformand, Anders Kühnau, Soc.dem,  fremlagde efter dagens møde i forretningsudvalget en anbefaling som i praksis betyder, at hovedparten af de cirka 70 regions-arbejdspladser i Holstebro bliver fredet frem til 2020.

Samtidig har forretningsudvalget i enighed besluttet, at det nyvalgte regionsråd i starten af januar tager endelig stilling til anbefalingen og dermed afgør, hvad der skal ske med arbejdspladserne i Holstebro.

Samlet spareplan 

Forslaget om at lukke regionshuset i Holstebro var en del af en samlet spareplan på 12,5 millioner kroner, som indebar flytning af medarbejderne til Viborg og Aarhus.

I følge den nyvalgte regionsrådsformand, Anders Kühnau, er størstedelen af den besparelse allerede høstet ved at nedlægge Regions Midtjyllands arbejdspladser i Horsens.

Han siger dog, at det stadig kan komme på tale at flytte enkelte miljø-medarbejderne fra Holstebro til andre dele af organisationen.

Selv om den nuværende regionsrådsformand, Bent Hansen, har stået fast på beslutningen om at lukke regionshuset i Holstebro, så føler han sig ikke underkendt af forretningsudvalget.

- Jeg synes det er naturligt, at forretningsudvalget vil tage det nye regionsråd i ed på denne vigtige afgørelse. Det er dog i min optik vigtigt, at beslutningen træffes hurtigt, fordi besparelserne skal have virkning allerede fra 2018, siger Bent Hansen i en kommentar.

Armene oppe

Hos Regions Midtjyllands medarbejdere i Holstebro, var armene helt oppe over hovedet efter de fik nyheden om at deres arbejdspladser formentlig er fredet mange år frem i tiden.

- Vi er ovenud tilfreds med beslutningen som viser, at det kan betale sig at henvende sig direkte til politikerne, siger Elly Poulsen, som var initiativtager til et brev, der forleden blev sendt til samtlige 41 regionsrådsmedlemmer.

Under alle omstændigheder må Elly Poulsen og kollegaerne hos Region Midtjylland rykke ud af de nuværende bygninger til nye lokaler.

Det nuværende lejemål ved sygehuset i Holstebro er opsagt, og regionen skal derfor på jagt efter andre kontorlokaler til medarbejderne.

Region Midtjylland tager spareforslag af bordet og lægger op til at bevare regionshuset i Holstebro.