Pjece skal sikre turister

Turister i Danmark skal lære om det akutte beredskab. Region Midtjylland udsender ny pjece om lægehjælp.

Region Midtjylland vil sikre, at turister i Danmark får den bedste hjælp ved uheld eller ulykker. Regionen udgiver nu en ny pjece, der beskriver den danske lægehjælp. Proceduren i forskellige lande er langt fra ens, så pjecen udsendes for at undgå misforståelser.

I Danmark er det akutte beredskab toleddet. Hvis uheldet er ude, skal man altså både tale med politiet og sygehuset, når man ringer 1-1-2.

- Enkelte borgere og turister, der ringer på grund af sygdom eller tilskadekomst bliver overraskede, når de først skal tale med politiet og herefter en sundhedsfaglig visitator, der skal sikre, at de får den rette hjælp i situationen, siger Else Ammitzbøll, præhospital chef i Præhospitalet i Region Midtjylland.

I uge 27 og 28 bliver pjecen sendt ud til campingpladser, hoteller og turistbureauer i hele regionen. Folderen fortæller på dansk, engelsk og tysk, hvad man skal gøre ved livstruende og mindre alvorlige situationer.