Oversigt over besparelserne

Se, hvilke sygehuse der skal spare hvad, ifølge regionsrådets foreslåede sparekatalog.

Ringkøbing Sygehus:

Skal omdannes til sundhedshus

Holstebro Sygehus:

Mister fødeafdeling og brystkræftoperationer. Udvider Øre-næse-halsafdelingen, får urinvejskirurgi og bevarer behandling af blodsygdomme

Herning Sygehus:

Udvider onkologien og bevarer mikrobiologisk afdeling

Viborg:

Mister øre-næse-hals afdelingen, onkologien og klinisk immunologi samt 20 medicinske sengepladser

Silkeborg:

Mister fødeafdelingen og 10 medicinske sengepladser. Bevarer det intensive afsnit

Randers Sygehus:

Mister urinvejskirurgien men bevarer børneafdelingen

Grenå Sygehus:

Mister alle sengepladser, bliver sundhedshus og akutklinik med læger

Aarhus:

Mister 40 medicinske sengepladser

Brædstrup:

Mister alle medicinske sengepladser. Friklinik og livsstilscenter lukker