Landsbyprisen 2019: Gode chancer for en midt- og vestjysk vinder

Fem ud af de otte landsbyer, som er indstillet til årets landsbypris i Region Midtjylland, ligger i det midt- og vestjyske.

Gludsted i Ikast-Brande Kommune er blandt de landsbyer, der kan vinde Region Midtjyllands landsbypris i 2019. Foto: Troels Esmarch

Der er gode chancer for, at en midt- og vestjysk kommune i år løber med titlen som årets landsby i Region Midtjylland.

Fem af de otte områder, der er i spil, ligger i Midt- og Vestjylland.

Region Midtjyllands landsbypris

 • Landsbyprisen har været uddelt siden 2009. 
 • Der følger 150.000 kroner med prisen. 
 • Kandidater til prisen indstilles af Lokale Aktionsgrupper (LAG) og af kommuner, der ikke har Lokale Aktionsgrupper.
 • Et ekspertpanel vurderer de indstillede kandidater. På baggrund af panelets indstilling træffer de regionale politikere beslutning om vinderen. I 2019 sker det i slutningen af marts. 
Se mere

Det er Fjordklyngen i Viborg Kommune, Gludsted i Ikast-Brande Kommune, Idom-Råsted i Holstebro Kommune, Sdr. Vium i Ringkøbing-Skjern Kommune og Voel i Silkeborg Kommune. 

- Udvikling i landsbyer handler jo om meget andet end indbyggertal og den lokale brugs. Kandidaterne til Landsbyprisen 2019 skal være med til at vise vejen for, at udvikling i landdistrikterne også handler om fornyelse, natur, kulturarv, bæredygtighed og samarbejde, siger formanden for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Sidste år løb Sall i Favrskov Kommune med titlen og de 150.000 kroner til faciliteter og aktiviteter i byen.

  Foto: Region Midtjylland

Øje for natur, klima og kultur

Det er regionsrådet, der efter indstilling fra et ekspertpanel, finder vinderen af Landsbyprisen 2019.

I udvælgelsen lægger regionsrådet blandt andet vægt på udvikling gennem stærkt lokalt engagement og samarbejde med andre landsbyer - og at der er øje for natur, klima og kultur.

Tidligere kårede landsbyer:

 • 2018: Sall, Favrskov Kommune
 • 2017: Nørre Nissum, Lemvig Kommune 
 • 2016: Feldballe, Syddjurs Kommune
 • 2015: Glyngøre, Skive Kommune
 • 2014: Ølstrup, Ringkøbing-Skjern Kommune 
 • 2013: Nørager, Norddjurs Kommune 
 • 2012: Rødding, Skive Kommune 
 • 2011: Endelave By, Horsens Kommune
 • 2010: Spjald, Ringkøbing-Skjern Kommune
 • 2009: Idom-Raasted, Holstebro Kommune 
Se mere

- Vi har masser af gode steder at bo og leve i landdistrikterne. De otte kandidater viser samtidig, hvordan aktive lokalsamfund også kan bidrage til en positiv udvikling i hele regionen. Det skal regionens landsbypris være med til at fremhæve, og samtidig er formålet, at andre kan lade sig inspirere af gode ideer og initiativer, siger næstformand i Udvalget for Regional Udvikling Flemming Knudsen (S).

Ud over de fem midt- og vestjyske områder er også Knebel i Syddjurs Kommune, Stjær i Skanderborg Kommune samt Ørsted i Norddjurs Kommune indstillet til prisen.

Vinderen bliver fundet i forbindelse med regionsrådets møde i slutningen af marts. Prisen bliver i år uddelt for 11. gang.

02:28

Gludsted er også i spil til at blive kåret som årets landsby af Landsforeningen Landsbyerne og Landdistrikternes Fællesråd. Her kan du se et indslag om byen fra i sommer. Video: Troels Esmarch

Luk video

De otte indstillede kandidater til Landsbyprisen 2019:

Fjordklyngen, Viborg Kommune

 • Etableret i 2014 som et samarbejde mellem de seks landsbyer Skals, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup, Ulbjerg og Skringstrup.
 • Har stået for adskillige naturprojekter med fokus på motion og friluftsliv og har bl.a. også genoplivet Muslingefestivalen i Sundstrup.
 • I 2018 fik Fjordklyngen fire delebiler og en landsbybus til borgerne i området.
 • 2.842 indbyggere

Gludsted, Ikast-Brande Kommune

 • Gludsted Friskole og Børnehus er sammen med købmand og landsbyforening et omdrejningspunkt for udvikling. Friskolen har overtaget den kommunale børnehave.
 • Landsbyforeningen har siden 2011 holdt ”The International Art Workshop”, og foreningen har erhvervet og står for Gludsted Sognegård. Flere foreninger samarbejder om aktivitet ved Kulturnatten.
 • 305 indbyggere

Idom-Råsted, Holstebro Kommune

 • Idræts- og kulturcentret PLEXUS har i 10 år været rammen for udvikling med et stærkt foreningsliv. Her er fokus på at gentænke andelstanken.
 • I Idom er der kommet skaterrampe ved skolen, bygget hytter til lystfiskere mv.
 • "Landsbylaboratoriet" laver utraditionelle kulturarrangementer, og der arbejdes fremadrettet med fødevarefællesskaber og en "fælles-skaber-kultur” med en dele-central, som understøtter en bæredygtig udvikling.
 • 1.031 indbyggere

Sdr. Vium, Ringkøbing-Skjern Kommune

 • Kulturhuset ”SKOLEN” er etableret i den nu nedlagte friskole, som er rammen for aktiviteter med landsbypedeller, ”De kreative damer”, sogneforening mv.
 • I Sdr. Vium er 31 husstande tilsluttet et fælles hamfyret (fjern)-varmeanlæg.
 • Sdr. Vium er en del af landsbyklyngen ”Best mod West” sammen med Lyne og Hemmet.
 • Trods nedlagt friskole er det lykkes at opretholde vuggestue og børnehave.
 • 172 indbyggere

Voel, Silkeborg Kommune, 1.571 indbyggere

 • Masterplan 2012 for Voel er rammen for udvikling og samarbejde. Der er arbejdet med cykelstier og stiforbindelser, trafiksikkerhed, byudvikling mv.
 • I nye byområder bortskaffes overfladevand uden kloakering, og opvarmning i mange huse sker via varmepumper.
 • Voel Byfest arrangerer hvert år en tredages byfest, og der arbejdes for et nyt multihus.
 • Voel og nabolandsbyen Sorring er med i kampagnen ”Landsbyklynger” med Realdania, DGI samt Lokale og Anlægsfonden.
 • 1.571 indbyggere

Knebel, Syddjurs Kommune

 • For at skabe udvikling og engagere lokalbefolkningen i udviklingen af Knebel blev ”Projekt Mols i Udvikling” etableret i 2014, og der samarbejdes med andre landsbyer.
 • I projektet deltager flere end 250 borgere i 24 projektgrupper.
 • Der er bl.a. udarbejdet en masterplan for Knebels fremtidige fysiske rammer med havbad, sikring af bredbånd, fælleshus for hele Knebel-området mv.
 • 548 indbyggere

Stjær, Skanderborg Kommune

 • I Stjær er der fokus på naturen og landsbyens miljø. Der er etableret shelter og 20 km. trampestier, og familier er gået sammen om afgræsning og naturpleje af engarealer med køb af Galloway-kvæg.
 • Torvet og forsamlingshuset er renoveret, og der arbejdes på ”Stjær Kulturkraftværk” som en sammenhæng og fælles faciliteter for hal, skole, mødelokaler, kantine, kultursal, vuggestue og børnehave.
 • Der er delebils-ordning og hentet tilbud på ladestander til elbiler.
 • 947 indbyggere

Ørsted, Norddjurs Kommune, 1.464 indbyggere    

 • I Ørsted har borgere etableret legeplads, madpakkehuse, multibane, fitnessareal mv., og i ”Bakkerne” uden for byen er der etableret bl.a. mountainbikebane, disc golfbane og shelter.
 • Lokale vedligeholder et grønt område i byen, og lokale driver både fitnesscenter og biograf.
 • Foreningen Ørsted Kro har via folkeaktier købt den lokale kro, hvor der nu er kulturelle arrangementer.
 • Foreninger i Ørsted og omegnsbyerne har lavet en "grejbank", så man er fælles om indkøb.
 • 1.464 indbyggere