Lægehelikopter flyver videre

Karup skal fortsat være base for en akutlægehelikopter, der dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Regeringen lægger i sit forslag til en ny finanslov op til at fortsætte ordningen med en akutlægehelikopter med base i Karup.

Lægehelikopteren dækker både Region Midtjylland og Region Nordjylland - ordningen blev indført for at sikre mere tryghed og give en bedre akutbehandling i de tyndt befolkede egne. Der er tale om et forsøg, der i første omgang skulle vare til juli 2012, men nu vil regeringen afsætte penge til at fortsætte ordningen.

- Et godt og lige sundhedsvæsen er i stand til at sikre den bedst mulige akutbehandling, også i yderområderne, står der i finanslovsforslaget.

Udover Karup er der også en akutlægehelikopter i Ringsted. I 2012 koster ordningen 50 millioner kroner, men prisen i 2013 bliver 102 millioner.