Kritik: Vækstfond rammer skævt

Vækstforum for Region Midtjylland påpeger, at den statslige Vækstfonden rammer skævt. For mange penge går til hovedstaden, lyder kritikken.

Penge fra den statslige Vækstfonden gør lykke der, hvor de havner. Men fordelingen er helt skæv, når 80 procent af pengene går til Hovedstadsområdet, påpeger Vækstforum for Region Midtjylland.

En opgørelse viser, at kun fire procent af fondens penge finder vej til virksomheder i Region Midtjylland, og derfor vil Vækstforum for Region Midtjylland nu anbefale, at den skæve geografiske fordeling undersøges nærmere. Samtidig kræver formand for Vækstforum, regionsrådsformand Bent Hansen, en langt stærkere sammenhæng mellem Vækstfonden og det regionale erhvervsfremmesystem for at rette op på skævhederne.

- Vækstforum anbefaler derfor, at Vækstfonden etablerer et samarbejde med regionerne, så vi i fællesskab kan få etableret sammenhæng i den danske iværksætterinfrastruktur - og ikke mindst balance i tiltagene, skriver Bent Hansen i en pressemeddelelse. 

Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i mere end 4.000 danske virksomheder for knap 8 milliarder kroner.


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Samfund.