Kæmpe pres på sundhedsvæsnet: En løsning er fundet

I Region Midtjylland har man over længere tid kæmpet med en stor mangel på hænder, men nu er planen lagt for at komme problemet til livs.

3:08
Flere faggrupper må hjælpe hinanden i nyt forslag fra Region Midtjylland
Foto: Ole Hald, TV MIDTVEST

For få sygeplejersker, flere syge og en pandemi oveni det hele, har tvunget sundhedsvæsnet i Region Midtjylland i knæ. 

Men onsdag har regionsrådet besluttet en 360°-plan, der skal støtte regionens sundhedstilbud igennem vinteren.

Efter vedtagelsen skal regionsansatte blandt andet sammen med praksislæger og kommuner finde frem til flere fælles indsatser og udbrede dem, der fungerer særligt godt.

- Det er klart for alle, at der ikke findes en hurtig løsning, der rydder presset på sundhedsvæsnet af vejen. Derfor går vi systematisk til værks med en plan, der når hele vejen rundt om sundhedsopgaverne i Region Midtjylland, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

En del af planen er at udforske, hvilke roller personalet kan passe. 

Alle de ansatte på sygehusene, der ikke normalt har så meget med patienterne at gøre, skal kunne give en hånd med, hvis det brænder på. Det kan være terapeuter, serviceassistenter eller socialrådgivere.

Og det er de allerede i fuld gang med på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på Regionshospitalet i Viborg

- Vi har stillinger, som vi prøver at få besat, så vi har været lidt kreative med, hvordan vi løser de mange opgaver, der er. Så de sidste to måneder har vi fået hjælp fra blandt andet terapeuter, og det har sygeplejerskerne taget godt imod, selvom de var lidt skeptiske i starten, fortæller afdelingssygeplejerske, Susanne Nyegaard Nielsen.

Det er særligt mobiliseringsopgaver, der bliver aflastet af blandt andre fysioterapeuter. Der er i forvejen tilknyttet fysioterapeuter på afdelingen, men deres arbejdsdag strækker sig ikke meget efter 17. 

Det gør arbejdet med mobilisering til gengæld, og derfor er det en stor hjælp for sygeplejerskerne, at de har kyndig hjælp til det, så de kan løse andre medicinske opgaver. 

- Jeg er meget positiv omkring det. Det giver os en ekstra hånd, også med nogle af de opgaver, der ville blive nedprioriteret på grund af travlhed, som vi har meget af for tiden. I bund og grund betyder de ekstra hænder, at jeg kan holde til mit arbejde, for man bliver hurtigt udkørt af det pres, vi oplever for tiden, fortæller sygeplejerske på ortopædkirurgisk afdeling Annelene Miltersen. 

Taget godt imod

Ideen med at få hjælp udefra er kommet, efter det seneste års tid har lagt et massivt pres på sundhedssystemet. 

Torsdag skriver Region Midtjylland, at antallet af ubesatte stillinger på sundhedsområdet i regionen er steget fra 397 stillinger i november 2020 til 811 i november 2021 ud af cirka 30.000 ansatte.

Det mærker man også på ortopædkirurgisk afdeling i Viborg. 

- Aktuelt mangler jeg seks sygeplejersker. Vi er lige nu 48, men vi plejer at ligge på 50+, så det er svært at nå det hele. Det betyder også, at vi med den travlhed vi oplever, er nødt til at aflyse operationer, forklarer Susanne Nyegaard Nielsen.

Hospitalet overskrider dagligt kapaciteten for patienter.
Hospitalet overskrider dagligt kapaciteten for patienter.
Foto: Ole Hald, TV MIDTVEST

Den perfekte storm bestående af strejke, mangel på sygeplejersker og opsigelser er en stor del af årsagen til, at man står i den aktuelle situation, lyder det fra oversygeplejersken. 

Derfor et det kærkomment, at man indtil striden endeligt er løst, har mulighed for at udlicitere opgaver til fagfolk, der er kompetente nok til at løse opgaver, der normalvis ville tilfalde sygeplejerskerne. 

Og selvom der netop er en strid, så har modtagelsen fra sygeplejerskerne været god, mener fysioterapeut Kirstine Theilgaard.

- Jeg kan klart mærke, at jeg er med til at aflaste. Jeg er faldet rigtig godt til, og får positive tilbagemeldinger fra mine kolleger, der sætter pris på, at jeg kan udføre nogle af deres opgaver. Jeg føler ikke, jeg er i klemme, for vi taler åbent om tingene i forhold til striden, så det er ikke et problem. 

Mærker ikke forskel 

Det store spørgsmål, der står tilbage i forbindelse med forsøget er jo så, hvordan patienterne oplever det nye tiltag. 

Og indtil videre, så er tilbagemeldingen god. I hvert fald så længe, der ikke er tale om medicinske indgreb. 

- Jeg har haft besøg af en fysioterapeut og en ergoterapeut, som blandt andet serverede mad for mig, og der mærker man jo ikke, at det ikke er sygeplejersker. Overordnet set har jeg været meget tryg, og har haft en god oplevelse med personalet, fortæller Lillian Storgaard fra Viborg, der har været inde for at få foretaget en operation. 

Det er en melding, de kan bruge på afdelingen.

Oversygeplejerske Susanne Nyegaard Nielsen håber og tror nemlig, at forsøget er noget, der er kommet for at blive.

Det må dog ikke ændre fokus fra den egentlig udfordring. 

At hun mangler kolleger, og at de skal kompenseres bedre, for det arbejde de udfører. 

- Det her kan helt sikkert blive en del af hverdagen, men vi har akut brug for flere sygeplejersker. Her er der ingen tvivl om, at løn spiller ind, de skal honoreres for deres indsats. 

Hun peger også på, at det er nødvendigt at få flere ind på studiet, og fastholde dem, der går der. For ifølge oversygeplejersken, findes der ikke noget bedre job. 

- Det er verdens bedste fag at arbejde i. Det giver faglig og personlig udfordring. Det er et godt fag, så vi skal have vendt retorikken, så kan vi også rekruttere flere. 

Oversygeplerske Susanne Nyegaard Nielsen håber, at flere vil overveje at blive sygeplejerske.
Oversygeplerske Susanne Nyegaard Nielsen håber, at flere vil overveje at blive sygeplejerske.
Foto: Ole Hald, TV MIDTVEST