Iværksætteri trives godt i landdistrikterne

Ny rapport fra Center for Regional- og Turismeforskning viser, at iværksætter-firmaer i landdistrikter har størst overlevelsesrate.

Nye virksomheder klare sig bedre jo længere væk de kommer fra de store byer. Det viser en ny rapport udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning (CRT).

Bedre end byerne

Rapporten har kortlagt alle de 33.000 nye private virksomheder, der blev stiftet i 2007 i både landdistrikter og byer. Konklusionen er klar: I landdistrikterne og byer med under 5000 indbyggere overlever 6 ud af 10 virksomheder de tre første kritiske år, mens det kun er halvdelen i byerne. En af forklaringerne er, at iværksættere i landdistrikter i høj grad udnytter deres store lokalkendskab i funderingen af deres virksomheder.

Yderligere jobsMens 6 ud af 10 iværksættere på landet har præsteret at skabe kommercielt levedygtige aktiviteter, så har hver ottende derudover formået at skabe yderligere lokale jobs. I forhold til jobskabelse og omsætning ligger nye virksomheder på landet dog lavere end by-virksomheder, idet de blot tegner sig for 34 pct. af den samlede beskæftigelse og 25 pct. af omsætningen.

Blandet erhvervBlandt iværksættere i landdistrikter er det også interessant, at det ikke kun er inden for de traditionelle landdistriktserhverv som landbrug, industri, bygge/anlæg og turisme, at de nye virksomheder skabes, men også inden for videnstunge byerhverv som vidensservice, information og kommunikation.

28 % af omsætning

Rapporten påviser også, at iværksættere uden erhvervsfaglig eller videregående uddannelse både i byer og på landet bidrager betragteligt til øget beskæftigelse og vækst - knap 1/3 af samtlige nye jobs og hele 28 pct. af omsætningen er skabt af denne gruppe, oplyser Minister for By, Bolig og Landdistrikter i en pressemeddelelse.

Læs rapporten her