Højesteret: Mange kropsvisiteringer var nedværdigende

En retspsykiatrisk patient blev kropsvisiteret cirka 40 gange på halvandet år. Region skal betale godtgørelse.

En mand blev kropsvisiteret 41 gange på det halvandet år, han var indlagt på en retspsykiatrisk afdeling i Viborg.

Det var nedværdigende behandling, har Højesteret tirsdag afgjort.

Manden var indlagt fra august 2013 til februar 2015 som følge af en behandlingsstraf. Når han kom tilbage fra uledsagede udgange eller havde haft ikke-overvågede besøg, blev han flere gange kropsvisiteret.

Han har selv nægtet at have indvilget i kropsvisiteringerne, hvor han blandt andet skulle tage alt sit tøj af og enten bukke sig forover, så ballerne blev spredt, eller sætte sig på hug og hoste.

Dermed var tjekkene i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, der fastslår, at "ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf".

Det har Højesteret slået fast.

Voldsomme trulser

Region Midtjylland har under sagen sagt, at personalets beslutninger om kropsvisitationer var i orden. De beroede på en konkret vurdering i forhold til den indlagte mand.

I domsdokumentet står der, at "i vurderingen indgik hans fortid med trusler,bombetrusler, trusler om at nakkeskyde folk, tidligere stofmisbrug, hans konkrete adfærd i afdelingen, hvor han var fjendtlig, i opposition, ikke ville samarbejde, var udadreagerende, havde smidt med ting og prøvet at ramme afdelingssygeplejerske (navn fjernet, red.) i armen med en kuglepen".

Højesteret mener ikke, at regionen foretog de nødvendige vurderinger af, om patienten under besøg eller udgang havde fået fingre i medikamenter, rusmidler eller farlige genstande.

Heller ikke ud fra et præventivt hensyn ville kropsvisiteringerne være okay, påpeger retten.

Lignende sager på vej

Region Midtjylland er på grund af den krænkende behandling pålagt at betale manden 25.000 kroner i godtgørelse. Regionen skal desuden betale sagens omkostninger, der løber op i 93.375 kroner.

quoteDe danske myndigheder har i årevis fulgt helt den samme fremgangsmåde.

Claus Bonnez, Formand, Landsforeningen Krim

Ifølge Landsforeningen Krim, der yder retshjælp til landets indsatte, er sagen langtfra det eneste eksempel på den type behandling.

- De danske myndigheder har i årevis fulgt helt den samme fremgangsmåde både på psykiatriske hospitaler og i fængsler, siger formand Claus Bonnez i en pressemeddelelse.

Her oplyser han samtidig, at Krim er ved at indlede lignende sager mod både psykiatrien og Kriminalforsorgen, hvor borgere kræver erstatning.


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Sundhed.