For få tager bussen: Syv busruter mister det regionale tilskud

Til næste år stopper Region Midtjylland med at give tilskud til syv busruter, der ellers skulle hjælpe unge med at komme frem til deres uddannelsessted.

Om et års tid stopper syv af Midttrafiks busruter med at få tilskud fra regionen.
Om et års tid stopper syv af Midttrafiks busruter med at få tilskud fra regionen.
Foto: Region Midtjylland

Hjulene på busserne på syv ruter i Region Midtjylland stopper med at køre rundt med regionalt tilskud i juni 2023. Der er for få passagerer i busserne til, at regionsrådet ønsker at fortsætte med at give penge til driften. 

Det midlertidige tilskud på 5,5 millioner kroner, der er øremærket driften af de syv busruter, kommer til at køre frem til køreplansskiftet i juni 2023, hvorefter det stopper. Det besluttede regionsrådet onsdag, på baggrund af evalueringer af de syv ruter.

- Den økonomiske ramme til busdrift er stram, og vi er nødt til at prioritere de ruter, der benyttes mest – og som lever op til det, der er regionens opgave, at forbinde byerne på tværs af kommunegrænser.

- I en situation, hvor den kollektive trafik i hele landet er under pres som følge af høje energipriser og passagertal, som desværre stadig er præget af den nedgang, vi oplevede med corona-nedlukningen, kan vi derfor ikke forsvare at fortsætte tilskud til de pågældende ruter, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

De syv ruter dækker over lokale ruter, der kører mellem to kommuner, og som dermed bliver finansieret af kommunerne. Tilskuddet fra Region Midtjylland skulle sikre, at unge kunne komme frem til deres uddannelsessteder på tværs af kommunegrænser.

Men det er der altså for få, der har benyttet sig af, vurderer regionens politikere.

Disse ruter mister tilskud:

Dialog om alternativer

Det var i oktober 2018, at regionsrådet vedtog tilskuddet til de syv ruter i forlængelse af besparelser på det regionale rutenet. Det indgik i aftalen, at man efter tre år skulle vurdere, om grundlaget for at opretholde tilskuddet fortsat var til stede. Det er så den vurdering, der nu fører til, at tilskuddet stopper.

I perioden indtil tilskuddet stopper i juni 2023 ønsker Region Midtjylland at indgå i en dialog med de berørte kommuner samt Midttrafik om alternative løsninger, fortæller Anders Kühnau.

- Manglende transportmuligheder skal ikke afholde unge fra at tage en uddannelse, og regionen har sammen med kommunerne et fælles ansvar for tilbud, der matcher passagernes behov. Forlængelsen af tilskuddet giver os tid til at sikre, at der, hvis det viser sig at være nødvendigt, kan findes alternative muligheder til de ruter, der nu må lukke, siger regionrådsformanden.