Fødevareminister vil forsætte med skærpet kontrol af svinetransporter: Vi er ikke i mål endnu

En evaluering fra Fødevarestyrelsen peger på, at regerings midlertidige skærpelse af kontroller af svinetransporter, har været godt for dyrevelfærden. Fødevareminister Mogens Jensen ønsker nu at gøre skærpelserne permanente.

Flere kontroller med svinetransporter har været godt for dyrevældfærden.

En evaluering fra Fødevarestyrelsen viser, at der i 21 procent af deres kontroller bliver sanktioneret eller vejledt om regler.

- I takt med at chancen for at blive kontrolleret er blevet større, har det tvunget erhvervet til at have større fokus på at overholde reglerne og sikre god dyrevelfærd. Men når det så er sagt, så ser vi stadig for mange overtrædelser. Fødevarestyrelsen finder fortsat overtrædelser af helt basal dyrevelfærd, og det vil jeg som minister ikke acceptere, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Kontrol med svinetransporter blev skærpet i 2018, og før det var fødevarestyrelsen nødt til at vejlede eller sanktionere i cirka dobbelt så mange tilfælde.

Mere og bedre kontrol

Da den daværende regering skærpede kontrollerne, førte det til en massiv stigning af, hvor mange transporter der bliver kontrolleret, før dyrene går ombord.

Før de ændrede regler, var der omkring 10 af den type kontroller om måneden, men med skærpelserne er tallet røget i vejret.

Nu er der omkring 250 kontroller om måneden, hvilket svarer til en kontrol af hver 10. transport.

Udover en stigning i antallet af kontroller, så er kvalitet også blevet bedre med de skærpede regler

Dyrlæger fra Fødevarestyrelsen har fået bedre tid til at tjekke om de dyr, der skal transporteres, har skader, så de ikke er egnede til en tur i lastbil.

Skærpelserne fortsætter

Den tidligere regering havde lavet en politisk aftale, der ville have midlertidige skærpelser, og de skulle have været gældende til udgangen af 2019.

Fødevareminister, Mogens Jensen, har dog valgt at fortsætte med skærpelserne ind i 2020, og han ser gerne, at der kan forhandles en varig udvidelse, hvor han gerne vil sætte sig for bordenden.

- Alt i alt kan vi konkludere, at den tidligere regerings midlertidige skærpelse har haft nogle positive effekter, men vi er ikke i mål endnu. Jeg indkalder derfor partierne i Folketinget til forhandlinger om et nyt kontrolkoncept, der skal sikre bedre dyrevelfærd for de mange dyr, der hvert år bliver transporteret fra de danske bedrifter og samlesteder, siger Mogens Jensen.

Han ser gerne, at der kommer en målrettet indsats mod virksomheder, der har svært ved at efterlever reglerne.


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Forbrug.