Flere mandater til jyderne

​Indenrigsministeriet står for at fordele de 135 kredsmandater, der er til et valg. Her tilgodeses nord- og vestjyderne i høj grad.

Hvert femte år fordeler Indenrigsministeriet, hvor i landet 135 kredsmandater er på valg. Beregningen tager hensyn til befolkningstal, vælgertal ved sidste folketingsvalg - og så storkredsenes geografiske størrelse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det sidste hensyn er i høj grad til de store geografiske valgkredses fordel – såsom Vestjyllands og Nordjyllands storkreds.

Men ifølge Lars Arne Christensen, der er ny folketingskandidat for de konservative i Helsingørkredsen, giver det en skæv fordeling. Han har regnet på, hvordan resultatet ved valget i 2015 ville have set ud, hvis man ikke tog hensyn til geografien - men alene befolknings- og vælgertal.

- Det flytter hele fire mandater. To fra Midt- og Nordjylland og to fra Sjælland-Syddanmark. Mandaterne ville blive flyttet til København og Nordsjælland. Den nuværende fordeling svarer til, at vores valgsystem altid garanterer et særligt jysk parti på fire mandater i Folketinget - allerede inden vi er begyndt at stemme, siger Lars Arne Christensen til Frederiksborg Amts Avis.

Motorveje og kystsikring i højsæde

Ud fra beregningerne konkluderer Lars Arne Christensen, at det dermed er lettere at skaffe flertal for motorveje og kystsikring i Jylland end i Nordsjælland.

Frederiksborg Amts Avis har forelagt den konservative kandidats beregninger for valgforsker og statistiker Kenneth Thue Nielsen fra Methods.dk. Han mener, at beregningerne er korrekte, men advarer mod at lave om på systemet.

- Grunden til at man har 135 kredsmandater er, at man vil sikre, at alle dele af landet er repræsenteret. Sådan har det været i mere end 100 år. Fjerner man hensynet til en storkreds arealmæssige størrelse, så vil man favorisere de større byer på bekostning af tyndere befolkede områder. Vores valgsystem bygger på, at vi er ét land, og at man tager hensyn til både land og by, siger Kenneth Thue Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.