Eksperter: 14. mia. kr. for at udrydde MRSA

Den norske saneringsmodel er for dyr i Danmark, vurderer eksperter.

Det er alt for dyrt i forhold til værdien at udrydde MRSA i Danmark. 

Sådan lyder konklusionen fra en ekspertgruppe - nedsat af Miljø- og Fødevareministeriet for knap et år siden - som nu har offentliggjort deres rapport. Det skriver landbrugsavisen.dk

Ifølge konservativt skønnede beregninger fra Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, vil det koste ca. 14 mia. kr. at udrydde husdyr-MRSA i Danmark. En sådan løsning må opvejes mod den samlede risiko, husdyr-MRSA udgør for folkesundheden, skriver ekspertgruppen.

- På baggrund af den nuværende epidemiologiske viden anbefaler MRSA-ekspertgruppen, at man på dette niveau håndterer og kontrollerer situationen, men ikke søger at udrydde, som man gjorde i Norge, skriver eksperterne i deres konklusion.

MRSA-ekspertgruppen vurderer, at forekomsten af husdyr-MRSA sandsynligvis vil kunne elimineres over en længere årrække ved saneringsinitiativer efter lignende principper, som er blevet anvendt i Norge.

 -En væsentlig forskel er imidlertid, at næsten alle besætninger i Danmark er smittede modsat den daværende situation i Norge, hvor kun få besætninger var husdyr-MRSA positive ved programmets start, skriver de.

Danmark har på nuværende tidspunkt en langt højere forekomst af husdyr-MRSA.

MRSA-ekspertgruppen vurderer, at husdyr-MRSA udgør et lille sundhedsproblem for befolkningen som helhed. Husdyr-MRSA udgør dog et voksende sundhedsproblem især for syge og svagelige patienter.

Minister vil kigge på anbefalinger

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen siger i en pressemeddelelse:

- Med disse anbefalinger er vi nu godt rustet til at lægge en køreplan for den fremtidige indsats mod husdyr-MRSA. Jeg vil nu drøfte ekspertgruppens anbefalinger med Folketingets partier i forbindelse med efterårets politiske forhandlinger om et nyt veterinærforlig, siger Esben Lunde Larsen.

Udbredelsen af husdyr-MRSA i slagtesvinebesætninger er steget fra 68 procent i 2014 til 88 procent i 2016, og i takt med denne stigning er antallet af personer med husdyr-MRSA, der ikke har kendt kontakt til dyr også steget, skriver eksperterne.

Opdatering: Svinepest blev brugt nogle steder i denne artikel. Det er rettet til MRSA.