Den Jyske Sparekasse skal nedskrive for 288 mio. kr.

Den Jyske Sparekasse har fået en alvorlig risikovurdering fra finanstilsynet.

Den Jyske Sparekasse skal nedskrive 288 millioner kroner efter at have modtaget en risikovurdering fra Finanstilsynet for perioden februar til april 2013. Det skyldes, at banken har været for optimistisk med at værdisætte landbrugsaktiviteter. Den Jyske Sparekasse har også fået otte alvorlige påbud om at ændre forskellige procedurer og forretningsgange.

- En ikke uvæsentlig del af mernedskrivningerne kan således tilskrives, at sparekassen har anvendt for optimistiske metoder til værdiansættelse af landbrugsaktiviteter og ejendomme, det skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

Påbud er den strengeste sanktion fra finanstilsynet, og banken har pligt til at reagere på dem.