Chauffører tvunget til at bruge naturen som toilet

Fagforeningen 3F har sendt et nødråb til bestyrelsen i Midttrafik.

Flere af de chauffører, der kører bus for Midttrafik, er stærkt utilfredse med toiletforholdene. Det skriver Fagbladet 3F.

Et af de værste eksempler er ifølge Fagbladet3F Ringkøbing, hvor chaufførerne er tvunget til - som bladet formulerer det - at "besørge i bussen eller, hvis de skal mere end tisse, i skov og krat".

Faglig medarbejder i 3F, Bettina Mortensen, siger, at fagforeningen i flere år har gjort opmærksom på de manglende toiletter. Flere 3F-afdelinger har nu sendt et nødråb til Midttrafiks bestyrelse.

-  Vores tålmodighed er løbet tør, kort sagt: Så vil vi ikke finde os i det svineri og den behandling af vores medlemmer, som hver enig eneste dag kører landevejene tynde i borgernes tjeneste, siger hun.

Vicedirektør i Midttrafik Mette Julbo skriver i et svar til Fagbladet 3F, at det er de enkelte busselskabers ansvar at stille faciliteter til rådighed for chaufførerne.

- På baggrund af 3F’s henvendelse til Midttrafik, hvor 3F er utilfredse med nogle konkrete faciliteter, indstiller Midttrafik til bestyrelsen, at Midttrafik sammen med 3F og de berørte og ansvarlige busselskaber hurtigst muligt vil gennemgå de faciliteter, som 3F har peget på ikke fungerer - med henblik på at få bragt forholdene i orden så hurtigt som muligt, skriver vicedirektøren.