Borgerne spørges om sundhed: Hvordan har du det?

Ny, stor undersøgelse skal forbedre sundhedstilbuddene i regionen

Hvordan har du det? Sådan lyder det overordnede spørgsmål til 53.500 borgere i Region Midtjylland, som i dag modtager et skema i E-boksen, hvor de skal fortælle om deres generelle sundhedstilstand

Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år blandt et repræsentativt udsnit af borgere over 16 år. De mange svar giver regionen en pejling på de generelle udfordringen i forhold til borgernes ve og vel, og former regionens og  kommunernes fremtidige sundhedstilbud.

- Når vi stiller 53.500 borgere spørgsmålet: Hvordan har du det?, så konstaterer vi ikke kun, om udviklingen er god eller dårlig. Vi handler på det, siger regionsformand Bent Hansen i en pressemeddelelse.

Region Midtjylland har blandt andet oprettet Klinik for Multisygdom og Polyfarmaci i Silkeborg, fordi undersøgelsen viste, at stadigt flere borgere har sygdomme, der influerer på hinanden.

- Når vi får borgernes egne og ærlige svar, får vi undersøgt, om vi har de rette tilbud og der er nye behov, der kræver særlige indsatser. Jo flere svar vi får, jo bedre kan vi imødekomme behovene hos regionens 1,3 mio. borgere, siger Bent Hansen.

quoteUndersøgelsen giver svar på om vi har de rette tilbud på sundhedsområdet

Bent Hansen, Regionsrådsformand, Region Midtjylland

De praktiserende læger indgår, ligesom regionens 19 kommuner, også i samarbejdet om undersøgelsen. Derved får borgerne bedre tilbud på sundhedsområdet, også udenfor hospitalerne.

- Undersøgelsen er kommunernes opslagsværk, når vi tilrettelægger vores sundhedsindsatser. I den nye undersøgelse spørger vi f.eks. ind til frivillighed og foreningsarbejde, fordi vi ved det kan fremme sundhed og trivsel i kommunerne, siger formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland Jan Petersen.

Seniorforsker Finn Breinholt fra DEFACTUM, der leder undersøgelsen, er imponeret af kommunernes evne til at omsætte tallene til praksis og pege på nye forskningsområder: 

- Hvordan har du det? er en skattekiste af data til forskning. De gør os klogere på emner som trivslen hos kræftpatienter, sundheden hos ensomme og sammenhængen mellem vold og sygefravær. Det får vi kun svar på, hvis vi spørger borgerne selv, siger Finn Breinholt.


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Sundhed.