Borgere ventede for længe

Flere steder i Region Midtjylland er patienterne utilfredse med ventetiden hos lægevagten.

De midt- og vestjyske patienters tilfredshed - og utilfredshed - med lægevagten fremgår af en helt ny undersøgelse.

Hver fjerde borger ventede mere end en time

Region Midtjyllands eget mål er, at 90% af de patienter, der tager til vagtlæge, skal tilses inden for en time. Men kun 75% af patienterne oplevede det i praksis. Undersøgelsen viser da også, at kun fire af regionens 12 konsultationssteder fuldt ud overholder målsætningen. I Skive, Ringkøbing og Tarm kommer 90% af patienterne til inden for den time, regionen ønsker. Men hverken lægevagten i Viborg, Holstebro eller Herning lever op til det.

- Undersøgelsen er et godt grundlag for at komme videre. Nu ved vi mere præcist, hvor der kan ske forbedringer, siger den konservative Aage Koch-Jensen, der sidder i regionens Samarbejdsudvalg for Almen Praksis.

Værst i Herning

De mest utilfredse patienter findes i Herning. Her kom kun halvdelen af de patienter, der har deltaget i undersøgelsen, til hos vagtlægen inden for en time. Hver tredje borger i Herning følte, at ventetiden var uacceptabelt lang. I Holstebro er det hver femte borger, der mener, de venter for længe, mens det er lidt flere end hver ottende i Viborg.

Læs hele evalueringen af lægevagten her.

 


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Sundhed.