Borgere får hurtig hjælp af egen læge

Borgere med akut behov for lægehjælp har lettere ved at komme igennem på telefon til deres læge. Det viser en ny undersøgelse fra Region Midtjylland.

De praktiserende læger er blevet nemmere at få fat i, når borgere har behov for akut hjælp. Det viser en ny undersøgelse.

Kommer du til skade eller bliver akut syg på en hverdag i tidsrummet mellem klokken 8-16, skal man som udgangspunkt kontakte sin egen læge.

Nu har Region Midtjylland undersøgt, hvor let borgere med akut brug for lægehjælp har ved at få fat i deres egen læge telefonisk. Næsten alle læger, 96 %, svarede på telefonopkald indenfor fem minutter. Det viser regionens nye tilgængelighedsundersøgelse for 2019.

Tilgængeligheden er forbedret med syv procentpoint siden sidste undersøgelse i 2017, hvor 89 % af lægerne svarede telefonisk indenfor fem minutter.

- De praktiserende læger fortjener ros for, at det er blevet lettere at komme igennem til deres hjælp. Den er afgørende for akut syge patienter. Men målet er selvfølgelig, at alle akut syge patienter får telefonisk kontakt med det samme, når de kontakter egen praktiserende læge eller lægehus, siger Christian Møller-Nielsen (V), Formand for Samarbejdsudvalget for Almen Praksis.

Gå først til egen læge

Din egen læge kender dig bedst og har din journal. Derfor kan lægen i langt de fleste tilfælde give dig den bedste vejledning og behandling – også når det haster, lyder fra både regionen og lægerne.

- Vi har selvfølgeligt fokus på, at vi skal være særligt tilgængelige for de akutte patienter, siger Lise Høyer, formand for PLO-Midtjylland (praktiserende lægers organisation).

90 % af de praktiserende læger i Region Midtjylland vejleder på deres hjemmeside akut syge patienter i, hvordan de kan kontakte klinikken akut. Hvis lægen ikke selv kan behandle dig, kan lægen henvise til skadestue, akutklinik eller indlæggelse.

Fakta om undersøgelsen:

  • Tilgængelighedsundersøgelsen er lavet i marts 2019 med opkald til samtlige 365 lægepraksis' i Region Midtjylland.
  • 96 % af alle opkald til praktiserende læger i Region Midtjylland bliver besvaret indenfor 5 minutter af en medarbejder i praksis eller af en stedfortræder.
  • Af de 365 praksis svarede 96 % inden for 5 minutter, 3 % inden for 5-10 minutter og 1 % svarede ikke indenfor 10 minutter.
  • 90 % af alle praktiserende læger i Region Midtjylland har på deres hjemmeside oplysninger om, hvordan syge med akut behov for lægehjælp kan kontakte klinikken.
  • Hvis du bliver akut og livstruende syg, skal du ringe 1-1-2. Har du akut brug for lægehjælp, men er ikke i livsfare, skal du på hverdage i tidsrummet kl. 8-16 kontakte din egen læge. Resten af døgnet kan du få hjælp af Lægevagten på tlf. 7011 3131.

Kilde: Region Midtjylland 

02:12

INDSLAG 14/3-2019: De pårørende til en akut-indlagt patient har afgørende betydning for patienters sygdomsforløb.

Luk video