Besparelse rammer endnu engang Blåkærgård

Siden drabet på en socialpædagog i 2012 er der kommet flere og farligere beboere på bostedet Blåkærgård. Nu lægges der op til yderligere besparelser.

Siden drabet på socialpædagog Judy Meiniche Simonsen i 2012 er der kommet både flere og farligere beboere på bostedet Blåkærgård. Samtidig er der blevet færre ansatte til at tage sig af de farlige beboere på bostedet. Det skriver fagbladet FOA. 

- Det harmonerer jo ikke. De beboere vi har, dem der har været der i mange år, og dem der kommer, de er jo også mere komplekse, der er flere problemstillinger omkring dem, siger Tine Jespersen, sosu-assistent og tillidsrepræsentant på Blåkærgård. 

Siden drabet er antallet af fuldtidsstillinger på Blåkærgård faldet fra 40 til 38. I samme periode er antallet af helårspladser steget fra 17,1 til 19,8. Det viser en aktindsigt, som fagbladet FOA har fået hos Region Midtjylland.

Også antallet af voldstilfælde og trusler er steget ifølge FOA. I årets første fire måneder har der været 30 hændelser på Blåkærgård.

Nu er der lagt op til nye besparelser på Blåkærgård. De ansatte frygter, det på sigt kan give endnu flere problemer med voldelige beboere. 

- Hvis det på den lange bane kommer til at udmønte sig i, at der bliver færre hænder, så bliver der mindre tid til beboerne og mindre opmærksomhed til dem. Hvis de bliver ladt mere alene, så kan de godt gå hen og blive dårligere, og nogle af dem reagerer jo uhensigtsmæssigt, siger Tine Jespersen.

Kommunerne presser prisen

Blåkærgård hører under Region Midtjylland, og kommunerne køber plads på Blåkærgård, når de har borgere med behov.

- Kommunerne stiller hele tiden krav om, at det skal være billigere. Derfor har det været nødvendigt at lave nogle reduktioner, men vi skal selvfølgelig kunne stå inde for det faglige indhold i tilbuddet, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), der er formand for det rådgivende udvalg for psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland. 

Lige nu er der ifølge tillidsrepræsentanten også et stort forbrug af vikarer på Blåkærgård, og det kan være til fare for sikkerheden.

- De er nogle gæve nogle, men det er alt andet lige mere trygt at arbejde sammen med en fast kollega, der på en anden måde er engageret både i arbejdet med beboerne, men også i sikkerheden, siger Tine Jespersen.  

Henrik Gottlieb Hansen mener også, at der er sparet nok på institutionen Blåkærgård. 

- Jeg mener ikke, vi skal blive ved med at spare, og jeg mener også, vi skal tage det med ind i det, at vi jo faktisk har stillet forslag om, at vi skal have en helt ny type institutioner nu.

De nye institutioner skal være bedre gearet til at håndtere de farlige beboere. Indtil det eventuelt kommer på plads, skal de forsat bo på Blåkærgård. 

 


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Samfund.