Bagmandspolitiet gransker tidl. Vestas-direktør

Vestas har overgivet sag om tidligere koncernøkonomidirektør til bagmandspolitiet

I december 2012 involverede Vestas' bestyrelse Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (bagmandspolitiet) i sagen om den tidligere koncernøkonomi­direktør, Henrik Nørremarks økonomiske handlinger i forhold til en indisk samarbejdspartner.

Gik egne veje

Den afskedigede tidligere koncernøkonomidirektør på egen hånd indgået vidtrækkende aftaler, som førte til, at Vestas i 2012 foretog hensættelser på EUR 18,9 mio. til at imødegå eventuelle tab i den forbindelse.

Beløbet på EUR 18,9 mio. vedrører to handlinger:

1. To gældsposter på i alt EUR 4,4 mio., som koncernøkonomidirektøren eftergav den indiske samarbejdspartner, uden at Vestas’ ledelse, de statsautoriserede revisorer eller selskabets eksterne advokater efterfølgende har kunnet finde nogen forretningsmæssig begrundelse herfor.

2. En investering på EUR 14,5 mio. i et potentielt projekt i Indien. Ledelsen i det selskab i den indiske koncern, som pengene blev overført til, og som er koncernforbundet med det selskab, som fik eftergivet den omtalte gæld af den tidligere koncernøkonomidirektør,  har indtil nu ikke kunnet, eller ønsket at redegøre for hvilke værdier, Vestas skulle have modtaget til gengæld for dette beløb.

Overskred beføjelser

For det andet har den tidligere koncernøkonomidirektør ved at indgå disse aftaler samtidig væsentligt overskredet sine beføjelser som koncerndirektør, idet han ikke havde bemyndigelse til at forpligte Vestas, som han gjorde i de konkrete situationer. De eksterne revisorers og advokaters undersøgelser har vist, at hverken bestyrelsen eller koncernchefen har været involveret i eller haft kendskab til de omtalte dispositioner.

Vil have pengene tilbage

Vindmølleproducentens bestyrelsesformand, Bert Nordberg siger om sagen:

 - Vestas' bestyrelse vil have alle aspekter i denne sag belyst og de manglende penge tilbage. Derfor bad vi i første omgang selskabets eksterne advokater og revisorer om at foretage en række omfatten­de undersøgelser. Disse viste, at hverken bestyrelsen eller koncernchefen har været involveret i eller haft kendskab til de omtalte dispositioner.Undersøgelserne måtte imidlertid afsluttes, uden at det var muligt for advokaterne og revisorerne at nå frem til, hvad pengene var brugt til, siger bestyrelsesformanden fortsætter: 

 - På den baggrund besluttede bestyrelsen der­for at anmode bagmandspolitiet om at iværksætte en efterforskning, ligesom vi meddelte den tid­ligere koncernøkonomidirektør, at bestyrelsen agter at holde ham ansvarlig for de tab, hans dispositioner måtte vise sig at påføre selskabet.

Selskabet har ventet med at informere om sagens udvikling af hensyn til efterforskningen.Det oplyser Vestas i en pressemeddelelse i dag.

Nørremark fastholder sin uskyld

Henrik Nørremarks advokat siger til TV2 Finans, at der intet nyt er i anmeldelsen til bagmandspolitiet:

 - Vi har i et 40 siders svar til retten påvist, at eftergivelsen til den indiske partner lå inden for Henrik Nørremarks mandat. Og vi har fået at vide fra Indien, at de andre 100 millioner kroner bl.a. er blevet brugt til byggemodning og køb af jord. Der er så meget, der bliver meldt til bagmandspolitiet, siger advokat Morten Samuelsson til TV2 Finans.