Alvorlig kritik af Bent Hansen

Administrationen i Region Midtjylland handlede ulovligt i forbindelse med de omstridte budgetforhandlinger, siger Statsforvaltningen Midtjylland.

Statsforvaltningen Midtjylland retter nu en alvorlig kritik af administrationen i Region Midtjylland - og dermed også regionsrådsformand Bent Hansen.

I en udtalelse skriver statsforvaltningen, at administrationen i flere tilfælde handlede ulovligt i forbindelse med de dramatiske forhandlinger om regionens budget for 2011.

Statsforvaltningen kom ind i sagen efter en klage fra gruppeformændene fra Venstre, Dansk Folkeparti og de konservative. De tre partier var ikke inviteret med til budgetforhandlingerne og mente, at Bent Hansen og et flertal i regionsrådet dermed overtrådte regionsloven. 

Respekt for demokratiet

Den konservative gruppeformand Poul Müller betegner forvaltningens udtalelse som "en sønderlemmende kritik" af Bent Hansen.

- Jeg håber, at Bent Hansen med det her lærer, at man skal have respekt for de demokratiske spilleregler og ikke tror, at man kan gå på vandet, bare fordi man har siddet i mange år, siger Poul Müller til TV/MIDT-VEST.

Bent Hansen overrasket

Bent Hansen siger, at han er overrasket over konklusionerne i udtalelsen.

- Jeg savner at se, hvilke paragraffer jeg har overtrådt, men har jeg gjort noget forkert, vil jeg naturligvis rette ind, siger Bent Hansen, som i øvrigt ikke kan forstå, at man ikke selv kan bestemme, hvem man må invitere til politiske forhandlinger.

- Det er jo sådan det foregår i politik, siger han.

Fakta - det står der i udtalelsen

Statsforvaltningen Midtjylland skriver blandt andet i udtalelsen:

* "Det er statsforvaltningens opfattelse, at det var ulovligt, at regionens administration sendte et notat alene til budgetforligspartierne i regionsrådet med henblik på, at notatet kunne indgå som baggrundsmateriale i disse partiers politiske drøftelser den 21. februar 2011".

* "Det er ligeledes statsforvaltningens opfattelse, at det var ulovligt, at regionens administration indkaldte budgetforligspartierne til et møde i september 2011. Statsforvaltningen finder tilsvarende, at det vil være ulovligt, hvis forvaltningen deltager i dette møde".

* "Statsforvaltningen mener også, at det var ulovligt, at regionens administration udsendte en omhandlet pressemeddelse den 1. marts 2011. Statsforvaltningen lægger vægt på, at pressemeddelsen efter sin formulering ikke fremstod partipolitisk neutral".

 

Der blev handlet ulovligt, da politikerne i Region Midtjylland lavede et stort spareindgreb tidligere på året