Akut-helikopterne oprustes

Sundhedsministeren har mandag klart anbefalet, at antallet af helikoptere skal øges fra to til tre.

Det er erfaringerne fra Karup og Ringsted, der har gjort sundhedsministeren sikker i sin sag: Ikke alene skal ordningen med akut-helikoptere gøres permanent, antallet af helikoptere skal også øges.

- Det vil løfte det akutte beredskab og sikre, at alle kan få hurtig lægehjælp, uanset hvor de bor i landet, siger sundhedsminister Astrid Krag, SF, i dag på Sundhedsministeriets hjemmeside.

Det er regeringens akutudvalg, der har analyseret erfaringerne og er kommet frem til anbefalingen. Regeringen har i forvejen sat 125 millioner kroner af til akut-helikopterne på næste års finanslov.

Placering og bemanding ukendt

Det store stridsspørgsmål er dog stadig, hvor de fremtidige helikoptere skal høre hjemme. Det har nemlig været på tale at flytte helikopteren fra Karup til Skive. Men dette spørgsmål udtaler sundhedsministeren sig i dag ikke om.

I de kommende forhandlinger skal det også besluttes, hvorvidt alle tre helikoptere skal være døgnbemandede. Akutudvalget har indtil videre anbefalet at "mindst to" af helikopterne skal være døgnbemandede.

Læs selv hele udvalgets rapport via dette link.