Akademikerne protesterer: Region vil sløjfe fridage til jul og nytår

Akademikerne i Region Midtjylland protesterer over nyt forslag, der vil sløjfe deres fridage til jul, nytår og på grundlovsdag. Politikerne i regionen har indtil videre udskudt beslutningen.

Politikerne i Region Midtjylland udskød i dag at tage endelig stilling til et fspareorsalg, der vil sløjfe akademikernes fridage til jul, nytår og grundlovsdag - de såkaldte kutymefridage. 

quote​Alle vores kollegaer har fri, og så skal vi så sidde herinde juleaftensdag og arbejde, det finder vi ikke på nogen måde rimeligt.

Peter Bang, Tillidsmand for akademikernes fagforening AC på Regionsgården i Viborg.

Forslaget er stillet, fordi Region Midtjylland endnu engang skal stramme livremmen ind og finde penge på budgetterne. I alt skal reigonen finde en besparelse på mere end 50 millioner kroner over en årrække. Alene i administrationen.  

Regionsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau kalder spareforslaget for "politisk kontroversielt". Se hele interviwet her. 

- Det er vi selvfølgelig enormt trætte af. Der er ingen der frivilligt opgiver tre fridage, siger Peter Bang, der er tillidsmand for 40 af de 1300 akademikere i Region Midtjylland.

Fakta om kutymefridage

En voldgiftsafgørelse i en anden sag sidste år, har nu banet vejen for at de offentlige arbejdsgivere ensidigt kan vælge at inddrage medarbejdernes kutymefridage.

- Direktionen har forslået det, fordi flere andre regioner også har valgt at gøre det her. Vi kan gå ind og inddrage de her kutymefridage, og dermed kan man sige, at vi kan få noget mere arbejdstid. Det er en måde at effektivisere administrationen på, siger formand for Region Midtjylland, socialdemokraten Anders Kühnau.

- Vi har bedt dem (administrationen red.) om at komme med forslag til, hvordan det her omprioriteringsbidrag, som regeringen har pålagt os på godt 12 millioner kroner på administration alene, hvordan vi skal finde de penge, siger Kühnau. 

- Alle vores kollegaer har fri, og så skal vi så sidde herinde juleaftensdag og arbejde, det finder vi ikke på nogen måde rimeligt, siger Peter Bang.  

quoteDet er også et spørgsmål om principper, og det vil vi selvfølgelig gerne have lejlighed til at drøfte i den socialdemokratiske gruppe.

Anders Kühnau, formand, Socialdemokratiet, Region Midtjylland. 

Kühnau: Principielt politisk forslag
Tirsdag blev forslaget behandlet i regionens forretningsudvalg men uden noget klart udfald. Flere partier mente ifølge Anders Kühnau, at forslaget er kontroversielt.

Hvad viste mødet i dag, når du siger, at mange synes, forslaget var for kontroversielt?

- Det viste, at der var en række partier primært på min egen fløj, der tog forbehold i forhold til det her spørgsmål og gerne vil have tid til at drøfte det i deres grupper og med deres bagland. Det synes jeg, er helt naturligt, når der er en sag, der også er så politisk som den her, siger Anders Kühnau. Han siger, at han og de andre socialdemokrater også skal drøfte sagen internt, før de tager stilling til forslaget. 

Næste gang sagen behandles skal i regionsrådet den 31. januar. Socialdemokraterne vil nu drøfte sagen internt, og det samme vil flere andre partier.