620 sundhedsjobs nedlægges

Region Midtjylland har nu offentliggjort et konkret tal for, hvor mange stillinger som skal nedlægges.

Region Midtjylland har udarbejdet en oversigt som fortæller om de personalemæssige konsekvenser af spareplanen for 2015-2019. Oversigten viser, at i alt 100 medarbejdere er varslet omplaceret til en anden stilling, og at 170 medarbejdere er varslet afskediget som følge af spareplanen. Regionen skønner, at i alt omkring 620 stillinger er eller vil blive nedlagt i samme forbindelse.

– Oversigten er foreløbig, men tilbagemeldingerne fra hospitaler og administration er, at de med de iværksatte høringsprocesser næsten er i mål med de planlagte besparelser. Indenfor Psykiatri og Social påbegyndes varslingsprocesserne først til november, fortæller Jørn Mørup, afdelingschef Koncern HR, Løn- og Personale.

Se oversigten på regionens hjemmeside her.

Oversigten vil blive opdateret hver måned resten af året for at følge de personalemæssige konsekvenser af besparelserne. Hovedparten af de medarbejdere, som er varslet påtænkt afskediget, vil først skulle fratræde deres stilling i 2016. Disse medarbejdere har fortrinsret til ledige relevante stillinger i henhold til Region Midtjyllands retningslinjer om omplacering.

Opgørelsen viser, at fordelingen på faggrupper rammer bredt. Nogle faggrupper er dog mere fremtrædende i opgørelsen end andre - eksempelvis bioanalytiker. En af forklaringerne er, at Mikrobiologisk afdeling i Hospitalsenhed Midt flyttes til Aarhus Universitetshospital (AUH) i forbindelse med fusion.


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Sundhed.