PERSONPROFIL

Uffe Korsgaard

Liberal Alliance

Spidskandidat i Morsø

Født 12. november 1948 i Hvidbjerg, Mors I et forhold 2 børn

I

Uffe Korsgaard var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Morsø kommune. Uffe Korsgaard blev ikke valgt ind.

Uffe Korsgaard (LA) var kommunalbestyrelsesmedlem 2013 - 2017 i Morsø Kommune for Liberal Alliance. Han var medlem af kommunens Børne- og Kulturudvalg og medlem af Økonomiudvalget.

Uffe Korsgaard har tidligere været medlem af kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune for Venstre, og han har bl.a. været 2. viceborgmester for partiet i kommunen. Uffe Korsgaard er uddannet fra politiskolen og er forhenværende politiassistent . Han har desuden været bestyrelsesformand for Morsø Forsyning.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 124 Liberal Alliance in total 174
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 375 Liberal Alliance in total 483

Mærkesager

  • Sundhed
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Er garant for en økonomisk ansvarlig politik der er en forudsætning for, at der kan sikres et godt serviceneveau på kerneområderne samt investeres i tiltag, der gavner kommunens borgere.

Kandidaten på de sociale medier

01:33

Spørgsmål og svar

1 Der skal ikke rejses flere vindmøller i kommunen indtil videre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Morsø Kommune skal støtte den private færgedrift over Næssund med et årligt tilskud.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Morsø Kommune har lukket for mange folkeskoler de senere år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Morsø Kommune, Liberal Alliance

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Morsø Forsyning

Uddannelse

Politibetjent Politiskolen

Erhvervserfaring

Fhv. Politiassistent
I

Politiske hverv

2013 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Morsø Kommune, Liberal Alliance

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Morsø Forsyning

Uddannelse

Politibetjent Politiskolen

Erhvervserfaring

Fhv. Politiassistent

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019