PERSONPROFIL

Thomas Jensen

Det Konservative Folkeparti

Spidskandidat i Morsø

Født 2. juli 1975 i Næstved Gift 2 børn

C

Thomas Jensen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Morsø kommune. Thomas Jensen blev ikke valgt ind.

Han er uddannet elektriker fra Skive Tekniske Skole, og daglig arbejder han som dette hos Imerys, hvor han også er tillidsrepræsentant. Privat er bosiddende i Ejerslev på Nordmors. Han er gift og far til to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 243 Det Konservative Folkeparti in total 410

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg mener, at det skal være attraktiv at leve, bosætte sig og investere i arbejdspladser i Morsø Kommune. Derfor vil jeg arbejde på, bl.a. at følgende emner prioriteres højt i den nye kommunalbestyrelse:

• Fremtidssikker plan for grøn omstilling

• Opbakning og støtte til de mange ildsjæle og frivillige

• Tiltrækning af arbejdskraft til vores virksomheder

• Afprøvning af bæredygtige landsbymiljøer

• Ansvarlig økonomi med plads til udvikling

• Friskolerne – samme vilkår som folkeskolerne

Kandidaten på de sociale medier

01:35

Spørgsmål og svar

1 Der skal ikke rejses flere vindmøller i kommunen indtil videre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have flere møller, men mulighed for at udskifte nogle af dem vi har nu

2 Morsø Kommune skal støtte den private færgedrift over Næssund med et årligt tilskud.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Morsø Kommune har lukket for mange folkeskoler de senere år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er kommet i mål med skolestrukturen, og der skal ikke lukkes flere skoler. nu skal vi bruge vores kræfter til at få det hele til at fungere bedst muligt.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik er rigtigt godt, men vi må også indse at de fleste borgere vil have den frihed en bil giver dem.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kan vi forbedre os, skal vi da det

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for at der er de midler der skal til for at klubberne kan løfte den socialt vigtige opgave.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge de pengene der hvor de gør bedst gavn.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis folk vil bidrage med noget skal de være velkommen. Mange af vores virksomheder har ansatte fra udlandet og det er en resurse vi skal udnytte

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har rigtige dygtige ansatte i kommunen, der gør alt for at løse opgaverne bedst muligt. Hvis private aktører kan tilbyde noget nyt, er det helt sikkert noget vi skal overveje.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge de penge der er nødvendige og der hvor de gør bedst gavn.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har styr på folkeskolerene, og vi skal også være stolte af vores mange friskoler, der gør det rigtigt godt.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores virksomheder mangler abejdskraft så det er vigtig at alle yder det man kan

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så kommer vi til at skulle spare på mange områder, og det tror jeg ikke nogle ønsker.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især til attraktive og bæredygtige byggegrunde

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge de penge der er nødvendige og der hvor de gør bedst gavn. Forebyggelse kan godt betale sig i det lange løb.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på vores natur, men der skal også være mulighed for at vores virksomheder kan udvide og nye komme hertil.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fastholde vores position som kulturhovedstad

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at vi har de problemer

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundplejen skal være ens for alle, men måske skal det være muligt at tilkøbe eks. ekstra rengøring og lignende.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge de penge der er nødvendige og der hvor de gør bedst gavn.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er nøvendig så ja, for det er vigtig at passe på vores små

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bare forsætte det gode arbejde der er igang

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Kommunalbestyrelseskandidat Morsø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Erhversuddannelse Elektriker, Skive Tekniske Skole

Erhvervserfaring

Elektriker Imerys
C

Politiske hverv

2017 - 2017

Kommunalbestyrelseskandidat Morsø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Erhversuddannelse Elektriker, Skive Tekniske Skole

Erhvervserfaring

Elektriker Imerys

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019